ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้จัดซื้อ ถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด ในหนึ่งชุด ประกอบด้วย น้ำมันพืช จำนวน 1 ขวด, น้ำดื่ม จำนวน 2 แพ็ค, ซี่อิ๋วขาว จำนวน 1 ขวด, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขนาดบรรจุ 10 ซอง จำนวน 1 แพ็ค, ปลากระป๋อง จำนวน 6 กระป๋อง, ไข่ไก่ จำนวน 30 ฟอง/แผง จำนวน 1 แผง, ข้าวสาร จำนวน 1 ถุง, น้ำปลา จำนวน 2 ขวด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านกมลทิพย์ โดยนายธนะสิทธิ์ ธนิษฐ์ชูนันท์ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 700 บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงThanks CloudAccess.net