ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างจัดหาอาหารว่างและน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างจัดหาอาหารว่างและน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น               จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประเภทซาลาเปาไส้หมูแดงพร้อมกาแฟ+ชาเขียว จำนวน ๓๐ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวอำพัน ลี้สุวรรณ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  
 

QR code

อบต.บางแค
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
หมู่ที่ 5 ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทรศัพท์ : 034-772-538 โทรสาร : 032-772538 ต่อ 16
E-mail : bangkae@bangkae.go.th
E-mail : saraban@bangkae.go.th

นายกอบต : 081-7052361
สำนักปลัด : 034-772-538 

กองคลัง : 034-772-538 
กองช่าง : 034-772-538
กองสาธารณสุขฯ : 034-772-538
กองการศึกษาฯ : 034-772-538

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล