ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่ง คนงานทั่วไป (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่ง คนงานทั่วไป (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่ง คนงานทั่วไป (กองช่าง) จำนวน ๑ อัตรา โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายนวธร ทองอยู่คง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โครงการธนาคารขยะ ปี2567

โครงการธนาคารขยะ ปี2567

alt

ประมวลภาพกิจกรรมงานกองช่าง

ประมวลภาพกิจกรรมงานกองช่าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2567 

การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวรอบ1 ประจำปี 2567

การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวรอบ1 ประจำปี 2567

alt

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 255

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

 

QR code

อบต.บางแค
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
หมู่ที่ 5 ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทรศัพท์ : 034-772-538 โทรสาร : 032-772538 ต่อ 16
E-mail : bangkae@bangkae.go.th
E-mail : saraban@bangkae.go.th

นายกอบต : 081-7052361
สำนักปลัด : 034-772-538 

กองคลัง : 034-772-538 
กองช่าง : 034-772-538
กองสาธารณสุขฯ : 034-772-538
กองการศึกษาฯ : 034-772-538

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล