ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซ้อวัสดุตามโครงการอบรมและทบทวย อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุตามโครงการอบรมและทบทวน อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                วัสดุตามโครงการอบรมและทบทวน อปพร. จำนวน ๑๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเทพวิทยา (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๙๕.๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศจำนวนประกาศและป้ายหาเสียงเลือกตั้ง สถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค แทนตำแหน่งที่ว่าง

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค เรื่อง จำนวนประกาศและป้ายหาเสียงเลือกตั้ง สถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค แทนตำแหน่งที่ว่าง

Attachments:
Download this file (Scan2566-05-26_100730.pdf)Scan2566-05-26_100730.pdf[ ]1211 Kb

ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค เรื่องจัดตั้งศูนย์ประสานงานจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Attachments:
Download this file (Scan2566-05-26_100634.pdf)Scan2566-05-26_100634.pdf[ ]422 Kb

ประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค เขตเลือกตั้งที่ 6 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค เรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค เขตเลือกตั้งที่ 6 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

Attachments:
Download this file (Scan2566-05-26_100501.pdf)Scan2566-05-26_100501.pdf[ ]1724 Kb

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 178

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
 

QR code

อบต.บางแค
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
หมู่ที่ 5 ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทรศัพท์ : 034-772-538 โทรสาร : 032-772538 ต่อ 16
E-mail : bangkae@bangkae.go.th
E-mail : saraban@bangkae.go.th

นายกอบต : 081-7052361
สำนักปลัด : 034-772-538 

กองคลัง : 034-772-538 
กองช่าง : 034-772-538
กองสาธารณสุขฯ : 034-772-538
กองการศึกษาฯ : 034-772-538

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล