งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นกล้วย จำนวน ๕๐ ต้น เพื่อใช้ในโครงการประเพณีลอยกระทงสาย ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ ซื้อต้นกล้วย จำนวน ๕๐ ต้น เพื่อใช้ในโครงการประเพณีลอยกระทงสาย ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ต้นกล้วย จำนวน ๕๐ ต้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวเสาวลักษณ์ เมตประสงค์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างซ่อมตู้คอลโทรลไฟฟ้าระบบน้ำดิบ จำนวน ๑ ระบบ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างซ่อมตู้คอนโทรลไฟฟ้าระบบน้ำดิบ จำนวน ๑ ระบบ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น เฟรสโพเทคชั่น ๓๘๐ โวลท์ จำนวน ๑ ตัว และค่าตรวจเช็คพร้อมวายตู้คอนโทรลใหม่ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายเผดิมศักดิ์ ละเอียดมาก โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๒๕๐.๐๐ บาท (สามพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการใช้งานข้อมูลภูมิสารสนเทศ(GIS) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแคขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการใช้งานข้อมูลภูมิสารสนเทศ(GIS) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้รับทราบข้อมูลโดยทั่วกัน หากต้องการสอบถามข้อมูลสามารถเข้าไปที่ลิงค์ ด้านล่าง

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 237

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1


 

QR code

อบต.บางแค
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
หมู่ที่ 5 ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทรศัพท์ : 034-772-538 โทรสาร : 032-772538 ต่อ 16
E-mail : bangkae@bangkae.go.th
E-mail : saraban@bangkae.go.th

นายกอบต : 081-7052361
สำนักปลัด : 034-772-538 

กองคลัง : 034-772-538 
กองช่าง : 034-772-538
กองสาธารณสุขฯ : 034-772-538
กองการศึกษาฯ : 034-772-538

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล