เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขพัสดุ ๔๔๒-๕๕-๐๐๐๔ เครื่องข้ออ่อน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขพัสดุ ๔๔๒-๕๕-๐๐๐๔ เครื่องข้ออ่อน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซ่อมเครื่องตัดหญ้า ๔๔๒-๕๕-๐๐๐๔ จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายชัยวัฒน์ สกุลอินทร์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘๐.๐๐ บาท (สามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง


 

QR code

อบต.บางแค
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
หมู่ที่ 5 ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทรศัพท์ : 034-772-538 โทรสาร : 032-772538 ต่อ 16
E-mail : bangkae@bangkae.go.th
E-mail : saraban@bangkae.go.th

นายกอบต : 081-7052361
สำนักปลัด : 034-772-538 

กองคลัง : 034-772-538 
กองช่าง : 034-772-538
กองสาธารณสุขฯ : 034-772-538
กองการศึกษาฯ : 034-772-538

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล