ป้องกันภัยร้ายโรคไข้เลือดออก

                 

       องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค รณรงค์ขอความร่วมมือประชาชนตำบลบางแค ให้ความสำคัญกับ โรคไข้เลือดออก ซึงเป็นภัยทางสุขภาพอาจทำให้ เสียชีวิตได้ ยุงลายเป็นพาหะนำโรค มักเกิดในช่วงฤดูฝนที่มีน้ำท่วมขัง   การป้องกันโรคไข้เลือดออก  คือ การจัดสภาพแวดล้อมไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  ในพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่เสี่ยง  ได้แก่

1.บ้านเรือน/ชุมชน

2.ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

3.โรงพยาบาล/สถานพยาบาล

4.สถานที่ทำงาน/อาคารสาธารณะ

โดยมีแนวทางปฏิบัติด้านการป้องกันภัยร้ายไข้เลือดออก

1.สื่อสารเตือนภัยไข้เลือกออกอย่างเร่งด่วนและประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด

2.สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายไม่ให้มีน้ำขังในภาชนะวัสดุต่างๆ

3.กำจัด ลดสะสมขยะทำความสะอาดพื้นที่ให้สะอาดอยู่เสนอ

4.ติดตั้งมุ้งลวด หรือจัดให้มีมุ้งสำหรับเด็กและผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยและนอนพักผ่อนทุกครั้ง

5.ไม่ควรพ่นยากำจัดยุงภายในอาคารขณะมีคนอยู่อาศัยหากมีฉีดพ่นรอบอาคาร หลีกเลี่ยงออกนอกอาคาร ปิดบ้านให้มิดชิด งดตากผ้าและสวมหน้ากากป้องกันทันที

6.หากจุดยากันยุงให้ทำในพื้นที่เปิดโล่ง ระบายอากาสดี หลีกเลี่ยงจุดยาในบ้านหรืออาคารปิดมิดชิด หรือที่อับอากาศ

7.สังเกตอาการตนเองและครอบครัว หากมีอาการผิดปกติหรือสงสัยว่าเป็นไข้เลือดออกให้แจ้งเจ้าหน้าที่พบแพทย์ทันที

   ด้วยความปรารถนาดี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.บางแค

alt

 

 

 


 

QR code

อบต.บางแค
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
หมู่ที่ 5 ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทรศัพท์ : 034-772-538 โทรสาร : 032-772538 ต่อ 16
E-mail : bangkae@bangkae.go.th
E-mail : saraban@bangkae.go.th

นายกอบต : 081-7052361
สำนักปลัด : 034-772-538 

กองคลัง : 034-772-538 
กองช่าง : 034-772-538
กองสาธารณสุขฯ : 034-772-538
กองการศึกษาฯ : 034-772-538

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล