เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขนาด ๑๒๐ x ๒๔๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขนาด ๑๒๐ x ๒๔๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ป้ายไวนิล จำนวน ๑ ป้าย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ป้ายนายกฤษสติ๊กเกอร์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘๕.๒๐ บาท (สามร้อยแปดสิบห้าบาทยี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง


 

QR code

อบต.บางแค
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
หมู่ที่ 5 ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทรศัพท์ : 034-772-538 โทรสาร : 032-772538 ต่อ 16
E-mail : bangkae@bangkae.go.th
E-mail : saraban@bangkae.go.th

นายกอบต : 081-7052361
สำนักปลัด : 034-772-538 

กองคลัง : 034-772-538 
กองช่าง : 034-772-538
กองสาธารณสุขฯ : 034-772-538
กองการศึกษาฯ : 034-772-538

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล