สภาพทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

ที่ตั้งและอาณาเขต
     องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีระยะทางห่างจากอำเภออัมพวา ประมาณ 3.5 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตดังนี้


     alt  ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา
     alt  ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา
     alt  ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา
     alt  ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา

alt    alt    alt    alt    alt    alt    alt    alt    alt    alt

ภูมิประเทศ
     องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค มีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มมีลำคลองหลายสายไหลผ่าน พื้นดินอุดมสมบูรณ์สภาพพื้นที่เหมาะสมแก่การทำการเกษตรและกสิกรรม


alt    alt    alt    alt    alt    alt    alt    alt    alt    alt

เขตการปกครอง (จำนวนหมู่บ้าน)
     จำนวนหมู่บ้านในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค มีจำนวนทั้งสิ้น 7 หมู่บ้าน


alt    alt    alt    alt    alt    alt    alt    alt    alt    alt

ประชากร
     ประชากรในเขต อบต.บางแค มีจำนวนทั้งสิ้น 3,736 คน แยกเป็นชาย 1,810 คน หญิง 1,926 คน มีจำนวนครัวเรือน 1,172 ครัวเรือน


หมู่บ้าน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน
     alt บ้านคลองตาตั๋น 169 203 372 112
     alt บ้านวัดบางแคกลาง 127 157 284 92
     alt บ้านปากคลองวัว 232 232 464 163
     alt บ้านคลองบุญนาค 365 417 782 272
     alt บ้านคลองอ้อม 134 173 307 77
     alt บ้านวัดปรก 150 145 295 94
     alt บ้านปลายคลองบางแค 633  599  1,232 362

alt    alt    alt    alt    alt    alt    alt    alt    alt    alt

เนื้อที่
     ตำบลบางแค มีพื้นที่ประมาณ ๔.๓๐ ตารางกิโลเมตร หรือ ๒,๖๘๗.๕๐ ไร่


alt    alt    alt    alt    alt    alt    alt    alt    alt    alt

ผู้นำท้องถิ่น
     ผู้นำท้องถิ่นตำบลบางแค


     alt  นางสาวภิญโญยิ่ง พุฒพ่วง ผู้ใหญ่ ม.1
     alt  นายศิริชัย  พลจันทร์ ผู้ใหญ่ ม.2
     alt  นายคำนึง  แก่นสำรวจ ผู้ใหญ่ ม.3
     alt  นางสาววิภา  ปานเคลือบ ผู้ใหญ่ ม.4
     alt  นางสาวยุพา  เวชการ ผู้ใหญ่ ม.5
     alt  นายสมชาย  อู่เนียม กำนัน
     alt  นางนาฏสุดา  น้อยกาญจนะ ผู้ใหญ่ ม.7
     alt  นายธีระ  บุญประสิทธิ แพทย์ตำบล


alt      alt      alt      alt
 


 

QR code

อบต.บางแค
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
หมู่ที่ 5 ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทรศัพท์ : 034-772-538 โทรสาร : 032-772538 ต่อ 16
E-mail : bangkae034@gmail.com
 

 

นายกอบต : 081-7052361
สำนักปลัด : 034-772-538 

กองคลัง : 034-772-538 
กองช่าง : 034-772-538
กองสาธารณสุขฯ : 034-772-538
กองการศึกษาฯ : 034-772-538

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล