ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
สภาพทางเศรษฐกิจ อบต.บางแค
อาชีพของราษฎร
      ราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค มีอาชีพ ดังนี้
      alt  อาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทำสวนผลไม้ เช่น สวนมะพร้าว ,สวนส้มโอ,สวนลิ้นจี่
      alt  อาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ การเลี้ยงปลา
      alt  อาชีพค้าขาย ได้แก่ ขายของชำ น้ำมัน อาหาร
      alt  อาชีพรับจ้าง รับจ้างทั่วไป รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม
alt    alt    alt    alt    alt    alt    alt    alt    alt    alt

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
     alt  ปั้มน้ำมันและก๊าซ (รายย่อย)   5  แห่ง 
     alt  โรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลมะพร้าว   2  แห่ง
     alt  ร้านค้าทั่วไป 25  แห่ง
     alt  ตลาดนัด   2  แห่ง
     alt  ร้านขายอาหาร 17  แห่ง
     alt  ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์   2  แห่ง
     alt  ทำมะพร้าวขาว 17  แห่ง


alt      alt      alt      altThanks CloudAccess.net