สภาพทางเศรษฐกิจ อบต.บางแค

อาชีพของราษฎร
      ราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค มีอาชีพ ดังนี้
      alt  อาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทำสวนผลไม้ เช่น สวนมะพร้าว ,สวนส้มโอ,สวนลิ้นจี่
      alt  อาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ การเลี้ยงปลา
      alt  อาชีพค้าขาย ได้แก่ ขายของชำ น้ำมัน อาหาร
      alt  อาชีพรับจ้าง รับจ้างทั่วไป รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม
alt    alt    alt    alt    alt    alt    alt    alt    alt    alt

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
     alt  ปั้มน้ำมันและก๊าซ (รายย่อย)   5  แห่ง 
     alt  โรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลมะพร้าว   2  แห่ง
     alt  ร้านค้าทั่วไป 25  แห่ง
     alt  ตลาดนัด   2  แห่ง
     alt  ร้านขายอาหาร 17  แห่ง
     alt  ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์   2  แห่ง
     alt  ทำมะพร้าวขาว 17  แห่ง


alt      alt      alt      alt


 

QR code

อบต.บางแค
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
หมู่ที่ 5 ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทรศัพท์ : 034-772-538 โทรสาร : 032-772538 ต่อ 16
E-mail : bangkae@bangkae.go.th
E-mail : saraban@bangkae.go.th

นายกอบต : 081-7052361
สำนักปลัด : 034-772-538 

กองคลัง : 034-772-538 
กองช่าง : 034-772-538
กองสาธารณสุขฯ : 034-772-538
กองการศึกษาฯ : 034-772-538

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล