การบริการพื้นฐาน อบต.บางแค

การคมนาคม
     มีทางหลวงชนบท สส. หมายเลข 4013 สาย สาธุ – บางยี่รงค์ตัดผ่านพื้นที่
ในตำบลและมีถนนในหมู่บ้านเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน
       ถนนลาดยาง 12  สาย
       ถนนคสล.   9  สาย
       ถนนลูกรัง 11  สาย
                               

การโทรคมนาคม
        โทรศัพท์สาธารณะ   8  ตู้
        หอกระจายข่าว   7  แห่ง
        เสียงไร้สาย 37  จุด
                               

ไฟฟ้า

       ไฟฟ้าสาธารณะ                    7  หมู่บ้าน
       ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน
                               

แหล่งน้ำธรรมชาติ
        คลอง   1  สาย
        ลำปะโดง 12  สาย
                               

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
       ประปาผิวดิน              3  แห่ง ได้แก่ ประปาผิวดินหมู่1  หมู่4 และหมู่ 7


                 


 

QR code

อบต.บางแค
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
หมู่ที่ 5 ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทรศัพท์ : 034-772-538 โทรสาร : 032-772538 ต่อ 16
E-mail : bangkae@bangkae.go.th
E-mail : saraban@bangkae.go.th

นายกอบต : 081-7052361
สำนักปลัด : 034-772-538 

กองคลัง : 034-772-538 
กองช่าง : 034-772-538
กองสาธารณสุขฯ : 034-772-538
กองการศึกษาฯ : 034-772-538

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล