ข้อมูลอื่น ๆ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

ด้านกลุ่ม/องค์กรชุมชนต่าง ๆ
       สมาชิกลูกเสือชาวบ้าน 1 รุ่น 150  คน
       สมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ   20  คน
       กลุ่มเกษตรกร(ส้มโอ)   50  คน
       กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา   63  คน
       กลุ่มเกษตรกรเพิ่มศักยภาพการผลิตไม้ผล   90  คน
       กลุ่มผู้ใช้น้ำ   50  คน


                 


 

QR code

อบต.บางแค
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
หมู่ที่ 5 ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทรศัพท์ : 034-772-538 โทรสาร : 032-772538 ต่อ 16
E-mail : bangkae034@gmail.com
 

 

นายกอบต : 081-7052361
สำนักปลัด : 034-772-538 

กองคลัง : 034-772-538 
กองช่าง : 034-772-538
กองสาธารณสุขฯ : 034-772-538
กองการศึกษาฯ : 034-772-538

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล