ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค


นายกอบต.
นายสมศักดิ์  แย้มปิ๋ว
นายก อบต.บางแค

นายวันชัย  เวชการ
รองนายก อบต.
 
นายมงคล  จักรกลัด
รองนายกอบต.

นางระพี  ช่วงแย้ม
เลขานุการนายกอบต.


                 Thanks CloudAccess.net