ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค


นายกอบต.
นายสมศักดิ์  แย้มปิ๋ว
นายก อบต.บางแค
เบอร์โทรศัพท์ 081-7052361


นายมงคล  จักรกลัด
รองนายก อบต.บางแค
เบอร์โทรศัพท์ 063-4507037
 

นายเกรียงไกร  น้อยกาญจนะ
รองนายกอบต.
เบอร์โทรศัพท์ 088-4070897


นางระพี  ช่วงแย้ม
เลขานุการนายกอบต.
เบอร์โทรศัพท์ 092-3214813

alt      alt      alt      alt

 Thanks CloudAccess.net