คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค


คณะผู้บริหารฝ่ายการเมือง

 

นายกอบต.
นายสมศักดิ์  แย้มปิ๋ว
นายก อบต.บางแค
เบอร์โทรศัพท์ 081-7052361


นายมงคล  จักรกลัด
รองนายก อบต.บางแค
เบอร์โทรศัพท์ 063-4507037
 

นายเกรียงไกร  น้อยกาญจนะ
รองนายกอบต.
เบอร์โทรศัพท์ 088-4070897


นางระพี  ช่วงแย้ม
เลขานุการนายกอบต.
เบอร์โทรศัพท์ 092-3214813

alt      alt      alt      alt

 

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

 


นายพิรศักดิ์ เกิดมาลัย
ปลัดอบต.บางแค
เบอร์โทรศัพท์ 081-7734631


 

QR code

อบต.บางแค
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
หมู่ที่ 5 ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทรศัพท์ : 034-772-538 โทรสาร : 032-772538 ต่อ 16
E-mail : bangkae@bangkae.go.th
E-mail : saraban@bangkae.go.th

นายกอบต : 081-7052361
สำนักปลัด : 034-772-538 

กองคลัง : 034-772-538 
กองช่าง : 034-772-538
กองสาธารณสุขฯ : 034-772-538
กองการศึกษาฯ : 034-772-538

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล