บุคลากรสำนักปลัด อบต.บางแคนายพิรศักดิ์ เกิดมาลัย
ปลัดอบต.บางแค
เบอร์โทรศัพท์ 081-7734631


นางสาวรัชนีย์ ทองพันธ์
หัวหน้าสำนักปลัดอบต.
เบอร์โทรศัพท์ 065-5121371


- ว่าง -
นิติกร
 
 
alt
นางสาวกิจชยา โพธเดชขจร
นักพัฒนาชุมชน
เบอร์โทรศัพท์ 087-9888622

นางสาวนงลักษณ์ สกุลอินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทรศัพท์ 087-0273634
 

นางสาวดรุณี อยู่คง
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรศัพท์ 061-5635466


- ว่าง -
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 

นายมนตรี อิ่มอาดูร
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทรศัพท์ 086-1649891
 

นางสาวศิริพร  แตงอ่อน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ 084-4263395นายสงกรานต์  กลั่นภูมิศรี
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทรศัพท์ 095-3160281


นางบุษกร เช้าวรรโณ
คนงาน
เบอร์โทรศัพท์ 089-6150130

alt      alt      alt      alt

 


 

QR code

อบต.บางแค
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
หมู่ที่ 5 ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทรศัพท์ : 034-772-538 โทรสาร : 032-772538 ต่อ 16
E-mail : bangkae@bangkae.go.th
E-mail : saraban@bangkae.go.th

นายกอบต : 081-7052361
สำนักปลัด : 034-772-538 

กองคลัง : 034-772-538 
กองช่าง : 034-772-538
กองสาธารณสุขฯ : 034-772-538
กองการศึกษาฯ : 034-772-538

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล