บุคลากรกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
นางละมัย กาทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรศัพท์ 0818570228


นางมธุรส ไมสุวรรณ์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
เบอร์โทรศัพท์ 090-9934081


นายเรวัต อยู่เย็น
นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์โทรศัพท์ 0628255189


นางสาวเกษราภรณ์ กลิ่นแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เบอร์โทรศัพท์ 081-1735499


นายณัฐกันต์ พุ่มสุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เบอร์โทรศัพท์ 089-9122802

alt      alt      alt      alt

 

 

 
 

QR code

อบต.บางแค
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
หมู่ที่ 5 ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทรศัพท์ : 034-772-538 โทรสาร : 032-772538 ต่อ 16
E-mail : bangkae@bangkae.go.th
E-mail : saraban@bangkae.go.th

นายกอบต : 081-7052361
สำนักปลัด : 034-772-538 

กองคลัง : 034-772-538 
กองช่าง : 034-772-538
กองสาธารณสุขฯ : 034-772-538
กองการศึกษาฯ : 034-772-538

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล