ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
บุคลากรกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแคนายธงชัย  พึ่งโพธิ์ทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทรศัพท์ 081-7363097


นายนรุตม์  มีมุข
นายช่างโยธาชำนาญงาน
เบอร์โทรศัพท์ 099-0812823
 

นายประสิทธิ์ วรชน
คนงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ 081-0097642


นายวิรัส ปิ่นแก้ว
คนงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ 087-8245254


นายนวธร ทองอยู่คง
คนงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ 081-1997791

alt
- ว่าง -
คนงานทั่วไปalt      alt      alt      altThanks CloudAccess.net