บุคลากรกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
นายชิดพล  ชมภูบุตร
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทรศัพท์ 063-4876554


นายนรุตม์  มีมุข
นายช่างโยธาชำนาญงาน
เบอร์โทรศัพท์ 099-0812823

alt
นางสาวสุกัญญา ปรางตะโก
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
เบอร์โทรศัพท์ 064-7648540


นายธนชัย ขำศิริ
คนงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ 094-1867437


นายแมนสรวง จักรกลัด
คนงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ 099-3358785


นายนวธร ทองอยู่คง
คนงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ 081-1997791

alt
นายอัษฎาวุธ กิจดนตรี
คนงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ 082-4915096


alt      alt      alt      alt

 


 

QR code

อบต.บางแค
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
หมู่ที่ 5 ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทรศัพท์ : 034-772-538 โทรสาร : 032-772538 ต่อ 16
E-mail : bangkae@bangkae.go.th
E-mail : saraban@bangkae.go.th

นายกอบต : 081-7052361
สำนักปลัด : 034-772-538 

กองคลัง : 034-772-538 
กองช่าง : 034-772-538
กองสาธารณสุขฯ : 034-772-538
กองการศึกษาฯ : 034-772-538

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล