ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
บุคลากรกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแคนายธงชัย  พึ่งโพธิ์ทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายนรุตม์  มีมุข
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นายประสิทธิ์ วรชน
คนงานทั่วไป


นายวิรัส ปิ่นแก้ว
คนงานทั่วไป


นายนวธร ทองอยู่คง
คนงานทั่วไป


นายณรงค์ฤทธิ์ อู่เนียม
คนงานทั่วไป                 Thanks CloudAccess.net