บุคลากรส่วนการศึกษาฯ อบต.บางแค
นางจรรยา อันสะโก
ครู รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เบอร์โทรศัพท์ 085-1859881

alt
นางสาวรติมา พ่วงศิริ
เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ 094-3384324


นางจรรยา อันสะโก
ครู
เบอร์โทรศัพท์ 085-1859881


นางสาวแพรวพรรณ จักร์กลัด
ครู
เบอร์โทรศัพท์ 082-7258153


นางปิยะนุช นวมนาคะ
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย
เบอร์โทรศัพท์ 087-4811895


นางสาวณัฐฐา สัตยเลขา
ครูผู้ดูแลเด็กฯ
เบอร์โทรศัพท์ 087-7047170


alt      alt      alt      alt

 

 


 

QR code

อบต.บางแค
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
หมู่ที่ 5 ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทรศัพท์ : 034-772-538 โทรสาร : 032-772538 ต่อ 16
E-mail : bangkae034@gmail.com
 

 

นายกอบต : 081-7052361
สำนักปลัด : 034-772-538 

กองคลัง : 034-772-538 
กองช่าง : 034-772-538
กองสาธารณสุขฯ : 034-772-538
กองการศึกษาฯ : 034-772-538

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล