ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
บุคลากรส่วนสาธารณสุขฯ อบต.บางแคนายธงชัย  พึ่งโพธิ์ทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ 081-7363097


นางสาวกันยา  ขำศิริ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ 092-2509441alt      alt      alt      altThanks CloudAccess.net