ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
บุคลากรส่วนสาธารณสุขฯ อบต.บางแคนางสาวรัชนีย์ ทองพันธ์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ 065-5121371


นางสาวกันยา  ขำศิริ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ 092-2509441alt      alt      alt      alt

 Thanks CloudAccess.net