บุคลากรส่วนสาธารณสุขฯ อบต.บางแค
นางสาวรัชนีย์ ทองพันธ์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ 065-5121371

alt
- ว่าง -
นักวิชาการสาธารณสุข
 

alt
- ว่าง -
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
 


นางสาวกันยา  ขำศิริ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ 092-2509441

alt
นางสาวณัญฐณา ชุ่มชัง
คนงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ 063-0955579alt      alt      alt      alt

 


 

QR code

อบต.บางแค
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
หมู่ที่ 5 ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทรศัพท์ : 034-772-538 โทรสาร : 032-772538 ต่อ 16
E-mail : bangkae@bangkae.go.th
E-mail : saraban@bangkae.go.th

นายกอบต : 081-7052361
สำนักปลัด : 034-772-538 

กองคลัง : 034-772-538 
กองช่าง : 034-772-538
กองสาธารณสุขฯ : 034-772-538
กองการศึกษาฯ : 034-772-538

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล