ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ปรเะจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

อีเมล พิมพ์ PDF
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.พ.63Thanks CloudAccess.net