ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ซ่อมคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416-51-0015 จำนวน 1 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้านหนูคอมพิวเตอร์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 4,200 บาท (สี่พันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆทั้งปวงThanks CloudAccess.net