ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางแค

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนาและงานรัฐพิธีต่างๆ กิจกรรมวันเข้าพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจะจง งานพัสดุ -
2 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ -
3 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (กำจัดวัชพืชที่อยู่ในคลองในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ -
4 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อผ้าต่วนหนามัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ -
5 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 1
6 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อจานใส่เอ็นตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 5
7 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 7
8 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกซ่อมฮาดดิส โดนวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 5
9 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อเม้าท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 5
10 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 4
11 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 3
12 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 3
13 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดสาธุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 3
14 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการอสนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดปรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 6
15 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 3
16 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกซ๋อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 3
17 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดอลือกจัดจ้างประดับไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 8
18 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างจำทำพุ่มดอกไม้สีม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 7
19 จัดซื้อผ้าต่วน และธงตราสัญลักษณ์พระนามาภิไธยย่อ ส.ท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 5
20 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างจัดทำป้ายพระบรมฉายาลักษณเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรพิมลลักษณ พระบรมชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 4
21 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างซ๋อมแอร์รถยนต์ของการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 3
22 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ๊นเตอร์ Laser HP ๑๒A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 3
23 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลืิอกจัดจ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 3
24 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อหมึกปริ๊นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 3
25 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลืิอกจัดจ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้้านวัดปรก หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาจง งานพัสดุ 6
26 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดสาธุ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 5
27 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 3
28 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างเปลี่ยนหัวพิมพ์เครื่องปริ๊นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 6
29 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างตัดต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 6
30 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 7

หน้า 1 จาก 16Thanks CloudAccess.net