ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางแค

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 129
2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน ๑ งาน เพื่อใช้ในโครงการประเพณีลอยกระทงสาย ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 10
3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเรือ จำนวน ๑ ลำ เพื่อใช้ในโครงการประเพณีลอยกระทงสาย ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 9
4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นกล้วย จำนวน ๕๐ ต้น เพื่อใช้ในโครงการประเพณีลอยกระทงสาย ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 1
5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉบ ๒๙๘ สมุทรสงคราม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 13
6 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 12
7 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสารตกตะกอน,คลอรีนและ Anionic Polymer Water ๕๖๙ เพื่อใช้การผลิตน้ำประปาหมู่บ้านในหมู่ ๑,๔ และหมู่ ๗ ตำบลบางแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 237
8 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 16
9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขพัสดุ ๔๔๒-๕๕-๐๐๐๔ เครื่องข้ออ่อน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 16
10 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๘๐ x ๒๕๐ เซนติเมตร จำนวน ๒ ป้าย เพื่อใช้ในโครงการประเพณีลอยกระทงสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 23
11 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแรงงานเปลี่ยนโคมไฟถนน LED หมู่ที่ ๒, ๓, ๔, ๕, ๖ และหมู่ที่ ๗ ตำบลบางแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 19
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๑ เครื่อง หมายเลขพัสดุ ๐๕๔-๕๑-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 18
13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องฟอกอากาศ) จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้งานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดสาธุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 22
14 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๓ เครื่อง เพื่อใช้งานในสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 20
15 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ระบบ Inverter) จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 15
16 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 27
17 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ในงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 19
18 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ในงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 21
19 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดสาธุ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๑-๐๐๑๘ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 21
20 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างซ่อมบำรุงระบบกล้องวงจรปิดระบบเครือข่าย (IP Network Camera) บริเวณวัดปรก หมู่ที่ ๖ ตำบลบางแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 29
21 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้งานในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 21
22 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อถ้วยสอบเทียบแบบใส่ (CALIBRATION CUP ASSY U - ๕๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 19
23 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๔๑-๕๓-๐๐๐๓ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 21
24 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้ดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 21
25 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการงานสำคัญทางศาสนาและรัฐพิธีต่างๆ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 23
26 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อโคมไฟถนน LED จำนวน ๔๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 29
27 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 20
28 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหินคลุก จำนวน ๕ ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ในการซ่อมแซมปรับพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 23
29 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 34
30 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างคนงานทั่วไป สังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 32

หน้า 1 จาก 41

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1


 

QR code

อบต.บางแค
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
หมู่ที่ 5 ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทรศัพท์ : 034-772-538 โทรสาร : 032-772538 ต่อ 16
E-mail : bangkae@bangkae.go.th
E-mail : saraban@bangkae.go.th

นายกอบต : 081-7052361
สำนักปลัด : 034-772-538 

กองคลัง : 034-772-538 
กองช่าง : 034-772-538
กองสาธารณสุขฯ : 034-772-538
กองการศึกษาฯ : 034-772-538

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล