ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางแค

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สน.ปลัด) โดยวิธีเเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 1
2 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน (สารตกตะกอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 1
3 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน (คลอรีนน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 1
4 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างเช่าพาหนะขนส่งและจัดเก็บหีบบัตรเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตัง ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 1
5 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างจัดหาอาหารว่าง ตามโครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ภายใต้โครงการจัดการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 3
6 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 5
7 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดทำป้ายประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง และสติ๊กเกอร์ตัวเลข ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 6
8 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 10
9 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ แบบพิมพ์ คู่มือและอื่นๆ สำหรับหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฮพาะเจาะจง งานพัสดุ 4
10 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 12
11 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อบัตรเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 10
12 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับหน่วยเลือกตั้้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 10
13 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยภายในโรงพยาลสนามอัมพวาร่วมใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 14
14 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อแบบพิมพ์สำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง นายก อบต./สมาชิก อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 8
15 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 7
16 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อคู่มือปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 7
17 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อผงหมึก Brother TN-2260 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 10
18 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างจัดทำตรายางสำหรับใช้ประทับตราบัตรเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 8
19 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุอปุกณ์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 5
20 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ๊นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 6
21 ประกาศผลผุู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างเปลี่ยนหัวพิมพ์เครื่องปริ็นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 4
22 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อหมึกพิมพ์ Printronik รุ่น P 8010 ตามโคงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การลบริหารส่วนตำบลบางแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 5
23 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อสายรัดหีบบัตรตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กาบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 8
24 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา (สารโพลีเมอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 9
25 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลิอกจัดจ้างซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 8
26 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ แบบพิมพ์สำหรับหน่วบเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 8
27 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการซ๋อมแซม (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 9
28 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา (คลอรีนน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 12
29 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา (สารตกตะกอน) โดยวิธีเฉพาะเเจาะจง งานพัสดุ 14
30 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และป้ายสถานที่เลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 11

หน้า 1 จาก 25Thanks CloudAccess.net