ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางแค

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ -
2 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 7
3 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์ EPSON LQ ๓๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 10
4 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 11
5 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างปรับปรุงแนวเดินท่อประปา หมู่ที่ ๔ ตำบลบางแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 14
6 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 15
7 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาทำความสะอาดระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑, ๔, ๗ ตำบลบางแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 16
8 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 14
9 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุกระจกโค้ง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 16
10 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลิือกจ้างจัดทำป้ายไวนิลการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๗ พร้อมติดตั้ง งานพัสดุ 18
11 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างจัดทำแปลงปลูกผัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 20
12 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 22
13 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 20
14 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 19
15 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซืัอวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 20
16 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างดำเนินการโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 20
17 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สายยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 25
18 ประกาศต่า่งๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567 งานพัสดุ 29
19 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาประดับไฟเพิ่มแสงสว่างตามโครงการป้องกันอุบัติภัยนบนท้องถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 26
20 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งตามโครงการป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 27
21 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 34
22 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างโครงการขยายเขตเสียงตามสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 31
23 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุสารตกตะกอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 33
24 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์สุขภัณฑ์ห้องน้ำอาคารราชสีห์ งานพัสดุ 28
25 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 32
26 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดฝึกอาชีพ กิจกรรมการสานตะกร้าหวายเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 31
27 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาประกอบอาหาร ตามโครงการจัดฝึกอาชีพ กิจกรรมสานตะกร้าหวายเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาจง งานพัสดุ 36
28 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซืัอวัสดุสำนักงาน (เสาธง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 33
29 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันงธ์การจัดงาน MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ธนาคารขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 45
30 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดฝึกอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 42

หน้า 1 จาก 44

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1


 

QR code

อบต.บางแค
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
หมู่ที่ 5 ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทรศัพท์ : 034-772-538 โทรสาร : 032-772538 ต่อ 16
E-mail : bangkae@bangkae.go.th
E-mail : saraban@bangkae.go.th

นายกอบต : 081-7052361
สำนักปลัด : 034-772-538 

กองคลัง : 034-772-538 
กองช่าง : 034-772-538
กองสาธารณสุขฯ : 034-772-538
กองการศึกษาฯ : 034-772-538

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล