ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางแค

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซิ้อเก้าอี้พลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ -
2 ประกาศผลผู้ได้รับกาคัดเลือกจัดซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ -
3 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ -
4 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ -
5 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อไม้กวาดน้ำหัวสแตนเลส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ -
6 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ -
7 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ -
8 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 1
9 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ผัก ตามโครงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ -
10 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 2
11 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อน้ำเครื่องดับเพลิง (ชนิด CO๒), (ผงเคมี) โดยวิธีเฉพาะเจาะงจง งานพัสดุ -
12 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อคลอรีนน้ำ ๑๐% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 2
13 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างจัดทำอาหารกลางวัน อาหารเย็น อารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 2
14 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกเช่าชุดจำลองไฟ/อุปกรณ์ฝึกที่สูง ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ -
15 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัดสุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 3
16 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดทำประกาศนียบัตร ตามโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ -
17 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ -
18 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 2
19 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ -
20 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ -
21 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ -
22 ประกาศผผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์เรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 1
23 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์เรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 2
24 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพ่นเคมีกำจัดบุงลายตัวแก่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 2
25 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อสารตกตะกอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 1
26 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างจัดทำตัวล็อควาล์วน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 1
27 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์รถจักรยานยนต์ กคย 444 สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 3
28 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อลูกบิดประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 1
29 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแฟ้ม, สมุดโน๊ต, ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 3
30 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างกำจัดวัชพืชคลองในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 3

หน้า 1 จาก 18Thanks CloudAccess.net