ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางแค

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ -
2 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดสาธุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ -
3 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ -
4 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง (หมายเลขทะเบบียน กฉบ ๒๙๘ สมุทรสงคราม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 4
5 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (โฟโต้สวิทซ์แสงแดด ขนาด ๖๐ วัตต์ พร้อมสาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 3
6 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 4
7 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 15
8 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดทำตัวล็อคมิเตอร์น้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 18
9 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ๊นเตอร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 5
10 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อคอมพิวเคอร์สำหรับสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 5
11 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 6
12 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาเช่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 3
13 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อสารตกตะกอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 5
14 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดคลอรีนน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 6
15 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อต้นกล้วย (ตามโครงการประเพณีลอยกระทงสาย ประจำปี ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 3
16 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดสาธุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 12
17 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการกำจัดวัชพืชและตะกอนดินคลองในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค หมู่ที่ ๔ ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (ด้วยรถขุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 25
18 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบต่อเนื่องเพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ำประปา และขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 2
19 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 4
20 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้าสายสะพาย หมาเลขครุภัณฑ์ ๔๔๑-๕๕-๐๐๐๔ โดบวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 1
21 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างโครงการปรับปรุงแหล่งน้ำ (โดยขุดลอกคลอง ด้วยรถขุด) คลองดอนบุก หมู่ที่ ๗ ตำบลบางแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 7
22 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2566 งานพัสดุ 23
23 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลิือกจ้างจัดทำตรายาง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 21
24 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างจัดทำตรายาง (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 20
25 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการตำแหน่งคนงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 5
26 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดอาคารและสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 7
27 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 32
28 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการงานสำคัญทางศาสนาและรัฐพิธีต่างๆ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 4
29 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 23
30 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดสาธุ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 28

หน้า 1 จาก 33Thanks CloudAccess.net