ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.บางแค

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 กันยา 5
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564 มนตรี 17
3 แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม(ครั้งที่ 2/2563) องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค มนตรี 414
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562 มนตรี 466
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 มนตรี 549
6 แผนพัฒนาสี่ปี มนตรี 610
7 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) อบต.บางแค 1051
8 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) อบต.บางแค 1061
9 แผนพัฒนา3 ปี (2558-2560) อบต.บางแค 843
10 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2555-2559 Administrator 695
11 แผนพัฒนาสามปี 2557-2559 Administrator 754
12 แผนพัฒนาสามปี 2556-2558 Administrator 844
13 แผนพัฒนาสามปี 2555-2557 Administrator 807
14 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2558-2562 มนตรี 1625
15 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไขครั้งที่ 1/2564 มนตรี 21
16 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564 มนตรี 27Thanks CloudAccess.net