แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.บางแค

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไขครั้งที่ 1/2567 มนตรี 34
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2566) องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ศิริพร 141
3 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 ศิริพร 200
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติม(ครั้งที่ 2/2565) กันยา 213
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค มนตรี 221
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่นตำบลบางแค มนตรี 353
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง(ครั้งที่ 1/2565) มนตรี 179
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม(ครั้งที่ 1/2565) มนตรี 374
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 กันยา 348
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564 มนตรี 240
11 แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม(ครั้งที่ 2/2563) องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค มนตรี 590
12 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562 มนตรี 636
13 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 มนตรี 896
14 แผนพัฒนาสี่ปี มนตรี 767
15 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) อบต.บางแค 1296
16 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) อบต.บางแค 1237
17 แผนพัฒนา3 ปี (2558-2560) อบต.บางแค 1112
18 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2555-2559 ผู้ดูแลเว็บไซต์ 882
19 แผนพัฒนาสามปี 2557-2559 ผู้ดูแลเว็บไซต์ 911
20 แผนพัฒนาสามปี 2556-2558 ผู้ดูแลเว็บไซต์ 992
21 แผนพัฒนาสามปี 2555-2557 ผู้ดูแลเว็บไซต์ 982
22 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2558-2562 มนตรี 1808
23 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไขครั้งที่ 1/2564 มนตรี 206
24 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564 มนตรี 367


 

QR code

อบต.บางแค
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
หมู่ที่ 5 ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทรศัพท์ : 034-772-538 โทรสาร : 032-772538 ต่อ 16
E-mail : bangkae@bangkae.go.th
E-mail : saraban@bangkae.go.th

นายกอบต : 081-7052361
สำนักปลัด : 034-772-538 

กองคลัง : 034-772-538 
กองช่าง : 034-772-538
กองสาธารณสุขฯ : 034-772-538
กองการศึกษาฯ : 034-772-538

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล