ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.บางแค

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 ศิริพร 4
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติม(ครั้งที่ 2/2565) กันยา 55
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค มนตรี 50
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่นตำบลบางแค มนตรี 27
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง(ครั้งที่ 1/2565) มนตรี 21
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม(ครั้งที่ 2/2565) มนตรี 111
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 กันยา 145
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564 มนตรี 99
9 แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม(ครั้งที่ 2/2563) องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค มนตรี 451
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562 มนตรี 503
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 มนตรี 733
12 แผนพัฒนาสี่ปี มนตรี 642
13 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) อบต.บางแค 1139
14 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) อบต.บางแค 1104
15 แผนพัฒนา3 ปี (2558-2560) อบต.บางแค 939
16 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2555-2559 Administrator 737
17 แผนพัฒนาสามปี 2557-2559 Administrator 791
18 แผนพัฒนาสามปี 2556-2558 Administrator 874
19 แผนพัฒนาสามปี 2555-2557 Administrator 846
20 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2558-2562 มนตรี 1664
21 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไขครั้งที่ 1/2564 มนตรี 84
22 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564 มนตรี 231Thanks CloudAccess.net