ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.บางแค

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม(ครั้งที่ 2/2563) องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค มนตรี 25
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562 มนตรี 84
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 มนตรี 152
4 แผนพัฒนาสี่ปี มนตรี 235
5 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) อบต.บางแค 655
6 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) อบต.บางแค 683
7 แผนพัฒนา3 ปี (2558-2560) อบต.บางแค 467
8 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2555-2559 Administrator 322
9 แผนพัฒนาสามปี 2557-2559 Administrator 390
10 แผนพัฒนาสามปี 2556-2558 Administrator 481
11 แผนพัฒนาสามปี 2555-2557 Administrator 443
12 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2558-2562 มนตรี 1224Thanks CloudAccess.net