ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.บางแค

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม(ครั้งที่ 2/2563) องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค มนตรี 19
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562 มนตรี 77
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 มนตรี 139
4 แผนพัฒนาสี่ปี มนตรี 220
5 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) อบต.บางแค 651
6 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) อบต.บางแค 677
7 แผนพัฒนา3 ปี (2558-2560) อบต.บางแค 464
8 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2555-2559 Administrator 317
9 แผนพัฒนาสามปี 2557-2559 Administrator 386
10 แผนพัฒนาสามปี 2556-2558 Administrator 478
11 แผนพัฒนาสามปี 2555-2557 Administrator 440
12 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2558-2562 มนตรี 1215Thanks CloudAccess.net