ระเบียบ กฏหมาย คู่มือปฏิบัติงาน

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คู่มือการจัดการความรู้ การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ งานบุคคล 112
2 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานบุคคล 117
3 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ งานบุคคล 89
4 คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ งานบุคคล 94
5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มนตรี 5028
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 มนตรี 297
7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2)พ.ศ.2563 มนตรี 370
8 E-Book กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้ดูแลเว็บไซต์ 738
9 คู่มือ แนวทาง ซักซ้อมการปฏิบัติงาน ผู้ดูแลเว็บไซต์ 749
10 พระราชบัญญัติ ผู้ดูแลเว็บไซต์ 675

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1


 

QR code

อบต.บางแค
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
หมู่ที่ 5 ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทรศัพท์ : 034-772-538 โทรสาร : 032-772538 ต่อ 16
E-mail : bangkae034@gmail.com
 

 

นายกอบต : 081-7052361
สำนักปลัด : 034-772-538 

กองคลัง : 034-772-538 
กองช่าง : 034-772-538
กองสาธารณสุขฯ : 034-772-538
กองการศึกษาฯ : 034-772-538

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล