ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข้อบัญญัติอื่น ๆ อบต.บางแค

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มนตรี 433
2 ประกาศ อบต.บางแค เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติ อบต.บางแค เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารการติดตั้งบ่อดักไขมัน มนตรี 218
3 ประกาศ อบต.บางแค เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติ อบต.บางแค เรื่อง การควบคุมการเสี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว มนตรี 38
4 การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พฤฒิพงศ์ แย้มเกษร 439
5 ข้อบัญญัติ การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย พฤฒิพงศ์ แย้มเกษร 421
6 การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขต อบต.บางแค พฤฒิพงศ์ แย้มเกษร 445
7 กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พฤฒิพงศ์ แย้มเกษร 595
8 กิจการที่เป็นอันตรายส่อสุขภาพ พฤฒิพงศ์ แย้มเกษร 457Thanks CloudAccess.net