ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข้อบัญญัติอื่น ๆ อบต.บางแค

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มนตรี 405
2 ประกาศ อบต.บางแค เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติ อบต.บางแค เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารการติดตั้งบ่อดักไขมัน มนตรี 18
3 ประกาศ อบต.บางแค เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติ อบต.บางแค เรื่อง การควบคุมการเสี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว มนตรี 9
4 การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พฤฒิพงศ์ แย้มเกษร 423
5 ข้อบัญญัติ การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย พฤฒิพงศ์ แย้มเกษร 402
6 การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขต อบต.บางแค พฤฒิพงศ์ แย้มเกษร 429
7 กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พฤฒิพงศ์ แย้มเกษร 560
8 กิจการที่เป็นอันตรายส่อสุขภาพ พฤฒิพงศ์ แย้มเกษร 425Thanks CloudAccess.net