ข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.บางแค

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566 มนตรี 35
2 ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มนตรี 40
3 ข้อบัญญงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 มนตรี 51
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 11 มนตรี 43
5 โอนงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 มนตรี 54
6 ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 9 มนตรี 63
7 ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 8 มนตรี 66
8 ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 7 มนตรี 72
9 ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 6 มนตรี 65
10 ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2566 ครั้งที่ 5 มนตรี 68
11 ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 4 มนตรี 61
12 ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3 มนตรี 73
13 ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 มนตรี 62
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแคเรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มนตรี 153
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มนตรี 114
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค เรื่องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงประมาณ พ.ศ.2565 มนตรี 132
17 ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มนตรี 188
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มนตรี 114
19 ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 14 มนตรี 114
20 ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 12 มนตรี 68
21 ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มนตรี 123
22 ข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มนตรี 549
23 ข้อบัญญติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มนตรี 681
24 ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 มนตรี 779
25 ข้อบัญญํติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559 กันยา 885
26 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2557 อบต.บางแค 874


 

QR code

อบต.บางแค
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
หมู่ที่ 5 ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทรศัพท์ : 034-772-538 โทรสาร : 032-772538 ต่อ 16
E-mail : bangkae@bangkae.go.th
E-mail : saraban@bangkae.go.th

นายกอบต : 081-7052361
สำนักปลัด : 034-772-538 

กองคลัง : 034-772-538 
กองช่าง : 034-772-538
กองสาธารณสุขฯ : 034-772-538
กองการศึกษาฯ : 034-772-538

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล