ข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.บางแค

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ อบต.บางแค เรื่องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 มนตรี 39
2 ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 5 มนตรี 30
3 ประกาศ อบต.บางแค เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 4 มนตรี 64
4 ประกาศอบต.บางแค เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 3 มนตรี 80
5 ประกาศ อบต.บางแค เรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 มนตรี 340
6 ประกาศ อบต.บางแคเรื่องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2 มนตรี 68
7 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566 มนตรี 91
8 ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มนตรี 102
9 ข้อบัญญงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 มนตรี 129
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 11 มนตรี 95
11 โอนงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 มนตรี 117
12 ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 9 มนตรี 126
13 ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 8 มนตรี 118
14 ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 7 มนตรี 129
15 ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 6 มนตรี 120
16 ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2566 ครั้งที่ 5 มนตรี 131
17 ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 4 มนตรี 108
18 ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3 มนตรี 139
19 ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 มนตรี 116
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแคเรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มนตรี 218
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มนตรี 188
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค เรื่องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงประมาณ พ.ศ.2565 มนตรี 196
23 ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มนตรี 253
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มนตรี 169
25 ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 14 มนตรี 172
26 ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 12 มนตรี 127
27 ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มนตรี 186
28 ข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มนตรี 611
29 ข้อบัญญติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มนตรี 745
30 ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 มนตรี 840

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1


 

QR code

อบต.บางแค
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
หมู่ที่ 5 ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทรศัพท์ : 034-772-538 โทรสาร : 032-772538 ต่อ 16
E-mail : bangkae@bangkae.go.th
E-mail : saraban@bangkae.go.th

นายกอบต : 081-7052361
สำนักปลัด : 034-772-538 

กองคลัง : 034-772-538 
กองช่าง : 034-772-538
กองสาธารณสุขฯ : 034-772-538
กองการศึกษาฯ : 034-772-538

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล