ข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.บางแค

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 8 มนตรี 5
2 ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 7 มนตรี 4
3 ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 6 มนตรี 4
4 ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2566 ครั้งที่ 5 มนตรี 3
5 ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 4 มนตรี 3
6 ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3 มนตรี 3
7 ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 มนตรี 3
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแคเรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มนตรี 90
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มนตรี 51
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค เรื่องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงประมาณ พ.ศ.2565 มนตรี 70
11 ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มนตรี 119
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มนตรี 48
13 ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 14 มนตรี 55
14 ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 12 มนตรี 6
15 ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มนตรี 58
16 ข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มนตรี 484
17 ข้อบัญญติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มนตรี 625
18 ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 มนตรี 708
19 ข้อบัญญํติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559 กันยา 812
20 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2557 อบต.บางแค 813
 

QR code

อบต.บางแค
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
หมู่ที่ 5 ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทรศัพท์ : 034-772-538 โทรสาร : 032-772538 ต่อ 16
E-mail : bangkae@bangkae.go.th
E-mail : saraban@bangkae.go.th

นายกอบต : 081-7052361
สำนักปลัด : 034-772-538 

กองคลัง : 034-772-538 
กองช่าง : 034-772-538
กองสาธารณสุขฯ : 034-772-538
กองการศึกษาฯ : 034-772-538

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล