ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.บางแค

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแคเรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มนตรี 55
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มนตรี 21
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค เรื่องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงประมาณ พ.ศ.2565 มนตรี 36
4 ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มนตรี 74
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มนตรี 20
6 ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 14 มนตรี 27
7 ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มนตรี 27
8 ข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มนตรี 455
9 ข้อบัญญติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มนตรี 603
10 ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 มนตรี 668
11 ข้อบัญญํติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559 กันยา 779
12 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2557 อบต.บางแค 785Thanks CloudAccess.net