ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

รายงานสถานะทางการเงิน อบต.บางแค

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่4เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) ศิริพร 7
2 รายงานงบแสดงฐานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(สตง.รับรองเรียบร้อยแล้ว) กันยา 170
3 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 กันยา 51
4 งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 กันยา 24
5 งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 การเงิน 542
6 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2561 การเงิน 497
7 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2561 การเงิน 474
8 รายงานทางการเงินประจำเดือน กรกฏาคม 2561 การเงิน 486
9 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2561 การเงิน 490
10 รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2561 การเงิน 463
11 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2561 การเงิน 503
12 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2561 การเงิน 495
13 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 การเงิน 516
14 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2561 การเงิน 519
15 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2560 การเงิน 511
16 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 การเงิน 597
17 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 การเงิน 539
18 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2560 การเงิน 537
19 งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 การเงิน 546
20 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2560 การเงิน 542
21 รายงานทางการเงินประจำเดือน กรกฏาคม 2560 การเงิน 522
22 รายงานทางการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2560 การเงิน 545
23 รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2560 การเงิน 548
24 รายงานทางการเงินประจำเดือน เมษายน 2560 การเงิน 551
25 รายงานทางการเงินประจำเดือน มีนาคม 2560 การเงิน 199
26 รายงานทางการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 การเงิน 198
27 รายงานทางการเงินประจำเดือน มกราคม 2560 การเงิน 189
28 รายงานทางการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2559 การเงิน 196
29 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 การเงิน 220
30 รายงานทางการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2559 การเงิน 294

หน้า 1 จาก 2Thanks CloudAccess.net