ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

รายงานสถานะทางการเงิน อบต.บางแค

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่4เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) ศิริพร 12
2 รายงานงบแสดงฐานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(สตง.รับรองเรียบร้อยแล้ว) กันยา 181
3 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 กันยา 58
4 งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 กันยา 30
5 งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 การเงิน 548
6 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2561 การเงิน 501
7 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2561 การเงิน 477
8 รายงานทางการเงินประจำเดือน กรกฏาคม 2561 การเงิน 491
9 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2561 การเงิน 493
10 รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2561 การเงิน 467
11 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2561 การเงิน 507
12 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2561 การเงิน 499
13 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 การเงิน 517
14 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2561 การเงิน 522
15 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2560 การเงิน 512
16 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 การเงิน 603
17 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 การเงิน 549
18 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2560 การเงิน 542
19 งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 การเงิน 550
20 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2560 การเงิน 546
21 รายงานทางการเงินประจำเดือน กรกฏาคม 2560 การเงิน 525
22 รายงานทางการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2560 การเงิน 550
23 รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2560 การเงิน 553
24 รายงานทางการเงินประจำเดือน เมษายน 2560 การเงิน 554
25 รายงานทางการเงินประจำเดือน มีนาคม 2560 การเงิน 202
26 รายงานทางการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 การเงิน 201
27 รายงานทางการเงินประจำเดือน มกราคม 2560 การเงิน 191
28 รายงานทางการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2559 การเงิน 200
29 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 การเงิน 228
30 รายงานทางการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2559 การเงิน 302

หน้า 1 จาก 2Thanks CloudAccess.net