ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

รายงานสถานะทางการเงิน อบต.บางแค

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 การเงิน 140
2 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2561 การเงิน 115
3 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2561 การเงิน 100
4 รายงานทางการเงินประจำเดือน กรกฏาคม 2561 การเงิน 105
5 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2561 การเงิน 100
6 รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2561 การเงิน 79
7 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2561 การเงิน 122
8 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2561 การเงิน 117
9 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 การเงิน 139
10 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2561 การเงิน 136
11 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2560 การเงิน 130
12 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 การเงิน 201
13 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 การเงิน 144
14 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2560 การเงิน 155
15 งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 การเงิน 169
16 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2560 การเงิน 156
17 รายงานทางการเงินประจำเดือน กรกฏาคม 2560 การเงิน 149
18 รายงานทางการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2560 การเงิน 162
19 รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2560 การเงิน 163
20 รายงานทางการเงินประจำเดือน เมษายน 2560 การเงิน 175
21 รายงานทางการเงินประจำเดือน มีนาคม 2560 การเงิน 176
22 รายงานทางการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 การเงิน 166
23 รายงานทางการเงินประจำเดือน มกราคม 2560 การเงิน 158
24 รายงานทางการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2559 การเงิน 164
25 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 การเงิน 185
26 รายงานทางการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2559 การเงิน 268
27 งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2559 การเงิน 198
28 งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2558 การเงิน 185
29 รายงานการเงินประจำเดือน พ.ค 2557 วรรณา 410Thanks CloudAccess.net