ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

รายงานสถานะทางการเงิน อบต.บางแค

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 การเงิน 126
2 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2561 การเงิน 103
3 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2561 การเงิน 98
4 รายงานทางการเงินประจำเดือน กรกฏาคม 2561 การเงิน 101
5 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2561 การเงิน 97
6 รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2561 การเงิน 77
7 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2561 การเงิน 118
8 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2561 การเงิน 113
9 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 การเงิน 134
10 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2561 การเงิน 133
11 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2560 การเงิน 124
12 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 การเงิน 198
13 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 การเงิน 142
14 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2560 การเงิน 153
15 งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 การเงิน 165
16 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2560 การเงิน 153
17 รายงานทางการเงินประจำเดือน กรกฏาคม 2560 การเงิน 146
18 รายงานทางการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2560 การเงิน 157
19 รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2560 การเงิน 158
20 รายงานทางการเงินประจำเดือน เมษายน 2560 การเงิน 173
21 รายงานทางการเงินประจำเดือน มีนาคม 2560 การเงิน 172
22 รายงานทางการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 การเงิน 163
23 รายงานทางการเงินประจำเดือน มกราคม 2560 การเงิน 154
24 รายงานทางการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2559 การเงิน 161
25 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 การเงิน 183
26 รายงานทางการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2559 การเงิน 266
27 งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2559 การเงิน 197
28 งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2558 การเงิน 182
29 รายงานการเงินประจำเดือน พ.ค 2557 วรรณา 407Thanks CloudAccess.net