ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

รายงานสถานะทางการเงิน อบต.บางแค

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 การเงิน 100
2 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2561 การเงิน 82
3 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2561 การเงิน 81
4 รายงานทางการเงินประจำเดือน กรกฏาคม 2561 การเงิน 90
5 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2561 การเงิน 85
6 รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2561 การเงิน 66
7 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2561 การเงิน 107
8 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2561 การเงิน 103
9 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 การเงิน 116
10 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2561 การเงิน 116
11 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2560 การเงิน 114
12 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 การเงิน 185
13 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 การเงิน 130
14 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2560 การเงิน 138
15 งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 การเงิน 147
16 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2560 การเงิน 141
17 รายงานทางการเงินประจำเดือน กรกฏาคม 2560 การเงิน 128
18 รายงานทางการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2560 การเงิน 147
19 รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2560 การเงิน 142
20 รายงานทางการเงินประจำเดือน เมษายน 2560 การเงิน 155
21 รายงานทางการเงินประจำเดือน มีนาคม 2560 การเงิน 159
22 รายงานทางการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 การเงิน 154
23 รายงานทางการเงินประจำเดือน มกราคม 2560 การเงิน 139
24 รายงานทางการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2559 การเงิน 151
25 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 การเงิน 170
26 รายงานทางการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2559 การเงิน 250
27 งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2559 การเงิน 184
28 งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2558 การเงิน 165
29 รายงานการเงินประจำเดือน พ.ค 2557 วรรณา 389Thanks CloudAccess.net