ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ประมวลภาพกิจกรรม อบต.บางแค

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ภาพกิจกรรมลงพื้นที่เก็บป้ายสองข้างทาง ปี2562 กันยา 4973
2 กิจกรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 มนตรี 150
3 โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนเพื่อความปรองดองสมานฉันท์ ปี2560 กันยา 226
4 โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 2560 กันยา 234
5 กิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันที่28กค2560 กันยา 255
6 โครงการครอบครัวอบอุ่นล้อมด้วยธรรมะปี2559 กันยา 389
7 โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี ปี2559 กันยา 284
8 โครงการเยาวชนบางแคมีภูมิคุ้มกันเอดส์ ปี2559 กันยา 373
9 โครงการวันสำคัญทางศาสนา(แห่เทียนเข้าพรรษา) กันยา 287
10 โครงการป้องกันรณรงค์โรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ2559 กันยา 333
11 กิจกรรมวันเด็ก ปี2559 กันยา 363
12 กิจกรรมวันพ่อ ปี2559 กันยา 429
13 โครงการลอยกระทงสายปี2559 กันยา 347
14 วันปิยะมหาราช ปี2559 กันยา 345
15 โครงการทัศนศึกษาของเด็กเล็ก กันยา 382
16 โครงการป้องกันไข้เลือดออก กันยา 577
17 โครงการรักษ์แม่น้ำแม่กลอง กันยา 585
18 ประกาศราคากลาง กันยา 375
19 โครงการBig clanjng day กันยา 375
20 กิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคมือเท้าปาก กันยา 327
21 ภาพกิจกรรมโครงการคุณธรรมจริยธรรมการป้องกันทุจริตและต่อต้านคอรัปชั่น กันยา 605
22 ภาพกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขความรุนแรงต่อเด็กสตรีและครอบครัว กันยา 430
23 โครงการศึกษาดูงานผู้สูงอายุ กันยา 441
24 โครงการBig clanjng day กันยา 376
25 โครงการอุบัติภัยบนท้องถนน กันยา 239
26 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน กันยา 341
27 โครงการลอยกระทงสาย กันยา 280
28 โครงการวันเด็ก กันยา 209Thanks CloudAccess.net