ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ประมวลภาพกิจกรรม อบต.บางแค

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 อสม สัมมนาสวัสดิการสังคมกับงานอาสาสมัครสาธารณสุข ปี63 กันยา 9
2 กิจกรรมสมุทรสงครามเมืองแห่งความสุข ปี2563 กันยา 7
3 อสม ตรวจมะเร็งปากมดลูก ปี2563 กันยา 1
4 อสม ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ปี2563 กันยา 5
5 คัดกรองเบาหวาน ปี2563 กันยา -
6 อสม ออกวัดไข้ โควิด2019 ปี2563 กันยา -
7 สานกระเป๋าจากผักตบชวา ปี2563 อสม ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน กันยา 1
8 ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปี2563 กันยา 5
9 ศึกษาดูงานเขาหินซ้อนปี63 กันยา 6
10 ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.บางแค Administrator 29
11 ภาพกิจกรรมลงพื้นที่เก็บป้ายสองข้างทาง ปี2562 กันยา 5028
12 กิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) Administrator 20
13 โครงการอบรมให้รู้แก่พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง Administrator 17
14 โครงการเพิ่มศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.บางแค Administrator 21
15 ประชาคมระดับตำบล Administrator 12
16 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต อบต.บางแค Administrator 29
17 ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและภ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร Administrator 9
18 ประชุมพนักงานส่วนตำบล Administrator 6
19 กิจกรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 มนตรี 190
20 โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนเพื่อความปรองดองสมานฉันท์ ปี2560 กันยา 248
21 โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 2560 กันยา 257
22 กิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันที่28กค2560 กันยา 303
23 โครงการครอบครัวอบอุ่นล้อมด้วยธรรมะปี2559 กันยา 410
24 โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี ปี2559 กันยา 320
25 โครงการเยาวชนบางแคมีภูมิคุ้มกันเอดส์ ปี2559 กันยา 419
26 โครงการวันสำคัญทางศาสนา(แห่เทียนเข้าพรรษา) กันยา 300
27 โครงการป้องกันรณรงค์โรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ2559 กันยา 374
28 กิจกรรมวันเด็ก ปี2559 กันยา 403
29 กิจกรรมวันพ่อ ปี2559 กันยา 474
30 โครงการลอยกระทงสายปี2559 กันยา 366

หน้า 1 จาก 2Thanks CloudAccess.net