ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ประมวลภาพกิจกรรม อบต.บางแค

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 กิจกรรมโครงการกำจัดศัตรูพืชบูรณาการกับโครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กันยา -
2 งานทอดผ้าป่าทางน้ำ ร่วมกับทางจังหวัดสมุทรสงคราม 3 ธ.ค.2563 ณ วัดป้อมแก้ว กันยา 18
3 กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน วันที่ 23 ต.ค.2563 กันยา 18
4 กิจกรรมวางพวงมาลา 23ตค2563 กันยา 19
5 อสม สัมมนาสวัสดิการสังคมกับงานอาสาสมัครสาธารณสุข ปี63 กันยา 20
6 กิจกรรมสมุทรสงครามเมืองแห่งความสุข ปี2563 กันยา 14
7 อสม ตรวจมะเร็งปากมดลูก ปี2563 กันยา 9
8 อสม ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ปี2563 กันยา 10
9 คัดกรองเบาหวาน ปี2563 กันยา 4
10 อสม ออกวัดไข้ โควิด2019 ปี2563 กันยา 11
11 สานกระเป๋าจากผักตบชวา ปี2563 อสม ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน กันยา 6
12 ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปี2563 กันยา 8
13 ศึกษาดูงานเขาหินซ้อนปี63 กันยา 7
14 ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.บางแค Administrator 62
15 ภาพกิจกรรมลงพื้นที่เก็บป้ายสองข้างทาง ปี2562 กันยา 5067
16 กิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) Administrator 24
17 โครงการอบรมให้รู้แก่พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง Administrator 23
18 โครงการเพิ่มศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.บางแค Administrator 25
19 ประชาคมระดับตำบล Administrator 17
20 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต อบต.บางแค Administrator 33
21 ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและภ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร Administrator 12
22 ประชุมพนักงานส่วนตำบล Administrator 9
23 กิจกรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 มนตรี 206
24 โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนเพื่อความปรองดองสมานฉันท์ ปี2560 กันยา 309
25 โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 2560 กันยา 276
26 กิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันที่28กค2560 กันยา 331
27 โครงการครอบครัวอบอุ่นล้อมด้วยธรรมะปี2559 กันยา 431
28 โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี ปี2559 กันยา 334
29 โครงการเยาวชนบางแคมีภูมิคุ้มกันเอดส์ ปี2559 กันยา 436
30 โครงการวันสำคัญทางศาสนา(แห่เทียนเข้าพรรษา) กันยา 322

หน้า 1 จาก 2Thanks CloudAccess.net