ประมวลภาพกิจกรรม อบต.บางแค

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และการสื่อสารในครอบครัวสำหรับครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ วันที่ 27 เมษายน 2567 งานบุคคล 9
2 ประมวลภาพกิจกรรมงานกองช่าง งานกองช่าง 59
3 โครงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 งานบุคคล 64
4 กิจกรรมภาพถ่ายสมาชิกในครัวเรือนคู่กับถังขยะเปียก กันยา 90
5 โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 กันยา 347
6 โครงการปกป้องสถาบันชาติ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2566 งานบุคคล 98
7 กิจกรรมวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2566 งานกองการศึกษา 113
8 กิจกรรมปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวกับวัดสาธุชนาราม วันที่ 30 สิงหาคม 2566 มนตรี 100
9 โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชน กลุ่มขนมไทยป้ามะลิ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 11 สิงหาคม 2566 มนตรี 94
10 โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ วันที่ 10 สิงหาคม 2566 มนตรี 92
11 ประชุมประชาคมระดับตำบล วันที่ 9 สิงหาคม 2566 มนตรี 100
12 โครงการรณรงค์การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2566 มนตรี 92
13 กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณวัดปรกสุธรรมารามกับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 มนตรี 101
14 โครงการส่งเสริมการสื่อสารในครอบครัวสำหรับพ่อแม่หรือบุคคลในครอบครัวกับบุตรหลาน วันที่ 23 กรกฎาคม 2566 มนตรี 116
15 กิจกรรมการพัฒนาตามผังภูมิสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชนแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-social Map) ณ สะพานหนองกะพง หมู่ที่ 7 ตำบลบางแค วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 มนตรี 129
16 อบต.บางแค จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับ กปน.ประจำหน่วยเลือกตั้ง กรณีเลือกสมาชิกสภา อบต. แทนตำแหน่งที่ว่าง วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 มนตรี 104
17 โครงการเยาวชนบางแคมีทักษะคุ้มกันเอดส์ วันที่ 23 มิถุนายน 2566 ณ โรงเรียนวัดสาธุชนาราม ผู้ดูแลเว็บไซต์ 107
18 กิจกรรมปศุสัตว์ร่วมกับ อบต.บางแค จัดทำหมันสุนัข (วัดสาธุชนาราม) มนตรี 112
19 คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต เจ้าหน้าที่ อบต เจ้าหน้าที่ รพ.สต และ อสมใน พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ร่วมเดินรณรงค์สวมหมวกกันน๊อคและรณรงค์การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ในวันที่ 4 เมษายน 2566 เพื่อปลูกจิตใต้สำนึกให้ประชาชนในตำบลบางแคเห็นความสำคัญ การป้องก กันยา 169
20 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างซ่อมตู้เย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 158
21 ลงตรวจโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนและการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดสมุทรสงคราม กันยา 284
22 โครงการเยาวชนบางแครู้เท่าทันยาเสพติด ปี2566 กันยา 260
23 กิจกรรมวางพวงมาลา วันปิยมหาราช 23 ตุลา 2565 ผู้ดูแลเว็บไซต์ 114
24 โครงการค้นหาคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจโควิด ผู้ดูแลเว็บไซต์ 134
25 กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2565 ผู้ดูแลเว็บไซต์ 97
26 อบต.บางแคและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดสาธุ ปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้แห่งชาติ 2565 มนตรี 103
27 โครงการสตรีบางแคใส่ใจป้องกันภัยมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ผู้ดูแลเว็บไซต์ 125
28 โครงการปกป้องสถาบันชาติ กันยา 277
29 กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ปี2565 ผู้ดูแลเว็บไซต์ 110
30 โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี 2565 กันยา 862

หน้า 1 จาก 4

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1


 

QR code

อบต.บางแค
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
หมู่ที่ 5 ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทรศัพท์ : 034-772-538 โทรสาร : 032-772538 ต่อ 16
E-mail : bangkae@bangkae.go.th
E-mail : saraban@bangkae.go.th

นายกอบต : 081-7052361
สำนักปลัด : 034-772-538 

กองคลัง : 034-772-538 
กองช่าง : 034-772-538
กองสาธารณสุขฯ : 034-772-538
กองการศึกษาฯ : 034-772-538

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล