ประมวลภาพกิจกรรม อบต.บางแค

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 กิจกรรมปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวกับวัดสาธุชนาราม วันที่ 30 สิงหาคม 2566 มนตรี 9
2 โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชน กลุ่มขนมไทยป้ามะลิ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 11 สิงหาคม 2566 มนตรี 12
3 โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ วันที่ 10 สิงหาคม 2566 มนตรี 11
4 ประชุมประชาคมระดับตำบล วันที่ 9 สิงหาคม 2566 มนตรี 13
5 โครงการรณรงค์การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2566 มนตรี 14
6 กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณวัดปรกสุธรรมารามกับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 มนตรี 13
7 โครงการส่งเสริมการสื่อสารในครอบครัวสำหรับพ่อแม่หรือบุคคลในครอบครัวกับบุตรหลาน วันที่ 23 กรกฎาคม 2566 มนตรี 21
8 กิจกรรมการพัฒนาตามผังภูมิสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชนแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-social Map) ณ สะพานหนองกะพง หมู่ที่ 7 ตำบลบางแค วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 มนตรี 29
9 อบต.บางแค จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับ กปน.ประจำหน่วยเลือกตั้ง กรณีเลือกสมาชิกสภา อบต. แทนตำแหน่งที่ว่าง วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 มนตรี 24
10 โครงการเยาวชนบางแคมีทักษะคุ้มกันเอดส์ วันที่ 23 มิถุนายน 2566 ณ โรงเรียนวัดสาธุชนาราม ผู้ดูแลเว็บไซต์ 21
11 กิจกรรมปศุสัตว์ร่วมกับ อบต.บางแค จัดทำหมันสุนัข (วัดสาธุชนาราม) มนตรี 34
12 คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต เจ้าหน้าที่ อบต เจ้าหน้าที่ รพ.สต และ อสมใน พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ร่วมเดินรณรงค์สวมหมวกกันน๊อคและรณรงค์การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ในวันที่ 4 เมษายน 2566 เพื่อปลูกจิตใต้สำนึกให้ประชาชนในตำบลบางแคเห็นความสำคัญ การป้องก กันยา 63
13 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างซ่อมตู้เย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 66
14 ลงตรวจโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนและการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดสมุทรสงคราม กันยา 87
15 โครงการเยาวชนบางแครู้เท่าทันยาเสพติด ปี2566 กันยา 64
16 กิจกรรมวางพวงมาลา วันปิยมหาราช 23 ตุลา 2565 ผู้ดูแลเว็บไซต์ 27
17 โครงการค้นหาคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจโควิด ผู้ดูแลเว็บไซต์ 47
18 กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2565 ผู้ดูแลเว็บไซต์ 24
19 อบต.บางแคและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดสาธุ ปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้แห่งชาติ 2565 มนตรี 31
20 โครงการสตรีบางแคใส่ใจป้องกันภัยมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ผู้ดูแลเว็บไซต์ 40
21 โครงการปกป้องสถาบันชาติ กันยา 182
22 กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ปี2565 ผู้ดูแลเว็บไซต์ 34
23 โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี 2565 กันยา 694
24 กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ซอยวัดปรก หมู่ที่ 6 กันยา 106
25 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บผักตบชวาและวัชพืช " Big Cleaning Day " 2565 มนตรี 31
26 จัดซื้อชุดตรวจ ATK ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี2565 ผู้ดูแลเว็บไซต์ 64
27 โครงการมือเท้าปาก ปีงบประมาณ 2565 ผู้ดูแลเว็บไซต์ 61
28 โครงการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก 2565 กันยา 183
29 โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ศิริพร 30
30 รณรงค์การหยุดเผา ขยะมูลฝอย กิ่งไม้ วัชพืชเพื่อป้องกันและแก้ไขฝุ่นละออง ปี 2565 ผู้ดูแลเว็บไซต์ 35

หน้า 1 จาก 4

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1


 

QR code

อบต.บางแค
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
หมู่ที่ 5 ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทรศัพท์ : 034-772-538 โทรสาร : 032-772538 ต่อ 16
E-mail : bangkae@bangkae.go.th
E-mail : saraban@bangkae.go.th

นายกอบต : 081-7052361
สำนักปลัด : 034-772-538 

กองคลัง : 034-772-538 
กองช่าง : 034-772-538
กองสาธารณสุขฯ : 034-772-538
กองการศึกษาฯ : 034-772-538

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล