ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ประมวลภาพกิจกรรม อบต.บางแค

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โครงการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ 2564 ยกระดับรายได้โดยใช้วัตถุดิบเอกลักษณ์พื้นถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม กันยา 14
2 โครงการอบรมการพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพจากแป้งกล้วย นิติกร 402
3 โครงการจัดฝึกอาชีพกิจกรรมส่งเสริมผลิตภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ ณ กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ ตําบลบ้านปราโมทย์ อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม กันยา 406
4 กิจกรรม หัวข้อ เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชผักเขตร้อน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม กันยา 382
5 ปรับภูมิทัศน์ พัฒนาสองข้างทางหมู่ 3 ตำบลบางแค กันยา 389
6 กิจกรรมโครงการกำจัดศัตรูพืชบูรณาการกับโครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กันยา 443
7 งานทอดผ้าป่าทางน้ำ ร่วมกับทางจังหวัดสมุทรสงคราม 3 ธ.ค.2563 ณ วัดป้อมแก้ว กันยา 406
8 กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน วันที่ 23 ต.ค.2563 กันยา 403
9 กิจกรรมวางพวงมาลา 23ตค2563 กันยา 517
10 อสม สัมมนาสวัสดิการสังคมกับงานอาสาสมัครสาธารณสุข ปี63 กันยา 398
11 กิจกรรมสมุทรสงครามเมืองแห่งความสุข ปี2563 กันยา 387
12 อสม ตรวจมะเร็งปากมดลูก ปี2563 กันยา 396
13 อสม ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ปี2563 กันยา 392
14 คัดกรองเบาหวาน ปี2563 กันยา 387
15 อสม ออกวัดไข้ โควิด2019 ปี2563 กันยา 415
16 สานกระเป๋าจากผักตบชวา ปี2563 อสม ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน กันยา 444
17 ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปี2563 กันยา 381
18 ศึกษาดูงานเขาหินซ้อนปี63 กันยา 380
19 ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.บางแค Administrator 507
20 ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน กันยา 17
21 ภาพกิจกรรมลงพื้นที่เก็บป้ายสองข้างทาง ปี2562 กันยา 5472
22 กิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) Administrator 393
23 โครงการอบรมให้รู้แก่พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง Administrator 35
24 โครงการเพิ่มศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.บางแค Administrator 48
25 ประชาคมระดับตำบล Administrator 31
26 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต อบต.บางแค Administrator 48
27 ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและภ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร Administrator 24
28 ประชุมพนักงานส่วนตำบล Administrator 20
29 กิจกรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 มนตรี 232
30 โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนเพื่อความปรองดองสมานฉันท์ ปี2560 กันยา 360

หน้า 1 จาก 2Thanks CloudAccess.net