ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ประมวลภาพกิจกรรม อบต.บางแค

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ภาพกิจกรรมลงพื้นที่เก็บป้ายสองข้างทาง ปี2562 กันยา 29
2 กิจกรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 มนตรี 122
3 โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนเพื่อความปรองดองสมานฉันท์ ปี2560 กันยา 206
4 โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 2560 กันยา 217
5 กิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันที่28กค2560 กันยา 202
6 โครงการครอบครัวอบอุ่นล้อมด้วยธรรมะปี2559 กันยา 366
7 โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี ปี2559 กันยา 270
8 โครงการเยาวชนบางแคมีภูมิคุ้มกันเอดส์ ปี2559 กันยา 357
9 โครงการวันสำคัญทางศาสนา(แห่เทียนเข้าพรรษา) กันยา 266
10 โครงการป้องกันรณรงค์โรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ2559 กันยา 314
11 กิจกรรมวันเด็ก ปี2559 กันยา 351
12 กิจกรรมวันพ่อ ปี2559 กันยา 395
13 โครงการลอยกระทงสายปี2559 กันยา 334
14 วันปิยะมหาราช ปี2559 กันยา 321
15 โครงการทัศนศึกษาของเด็กเล็ก กันยา 367
16 โครงการป้องกันไข้เลือดออก กันยา 561
17 โครงการรักษ์แม่น้ำแม่กลอง กันยา 554
18 ประกาศราคากลาง กันยา 358
19 โครงการBig clanjng day กันยา 337
20 กิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคมือเท้าปาก กันยา 306
21 ภาพกิจกรรมโครงการคุณธรรมจริยธรรมการป้องกันทุจริตและต่อต้านคอรัปชั่น กันยา 592
22 ภาพกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขความรุนแรงต่อเด็กสตรีและครอบครัว กันยา 409
23 โครงการศึกษาดูงานผู้สูงอายุ กันยา 375
24 โครงการBig clanjng day กันยา 353
25 โครงการอุบัติภัยบนท้องถนน กันยา 223
26 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน กันยา 309
27 โครงการลอยกระทงสาย กันยา 252
28 โครงการวันเด็ก กันยา 192Thanks CloudAccess.net