ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางแค

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น กันยา 47
2 ประชาสัมพันธ์รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 กันยา 4
3 กิจกรรมลงพื้นที่ตัดหญ้าสองข้างทางในตำบลบางแคหมู่.3ปี2563 กันยา 32
4 28กค2563 (จิตอาสาพระราชทาน) กันยา 21
5 โรคเอ็มเอส ภัยเงียบในวัยทำงาน กันยา 10
6 คลินิกเกษตรเคลื่่อน กันยา 7
7 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด กันยา 15
8 กิจกรรมลงพื้นที่ตัดหญ้าสองข้างทางและตัดแต่งต้นไม้ในตำบลบางแคหมู่.2ปี2563 กันยา 7
9 รณรงค์กําจัดลูกน้ำยุงลายและแจกทรายอะเบท กันยา 4
10 กิจกรรมลงพื้นที่ตัดแต่งต้นไม้ในตำบลบางแคหมู่.1ปี2563 กันยา 18
11 มาตรการช่วยเหลือคนพิการ ในวิกฤติ COVID-19 กันยา 8
12 มาตรการในการคัดกรองและป้องกัน โควิด-19 สำหรับการจัดอบรม/สัมมนา กันยา 34
13 มาตรการป้องกัน โควิด-19 กันยา 27
14 6 เรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับ COVID-19 กันยา 27
15 การสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง กันยา 25
16 แอลกอฮอล์ล้างมือทำง่ายๆได้ด้วยตัวเอง กันยา 28
17 ประชาสัมพันธ์ การให้บริการเปลี่ยนรหัสบัตร ATM กันยา 63
18 ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือ เข้าร่วมโครงการ "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นบ้านรักการอ่าน" กันยา 11
19 รณรงค์ร่วมกันประหยัดพลังงาน กันยา 15
20 16 กันยายน วันโอโซนโลก 2562 World Ozone Day กันยา 11
21 การอนุรักษ์พลังงาน กันยา 21
22 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในตำบลบางแค กันยา 20
23 แผนที่เส้นทางภูมิปัญญาท้องถิ่น กันยา 11
24 ประชาสัมพันธ์ ลงแขกลงคลอง ปี2562 กันยา 14
25 เตือนภัย จากแมลงก้นกระดก (ในช่วงฤดูฝน) กันยา 583
26 การรณรงค์การเดินและใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน กันยา 67
27 การจัดการน้ำเสียในชุมชน กันยา 5
28 การใช้น้ำอย่างประหยัด กันยา 2
29 EM BALL กันยา 8
30 การป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น กันยา 5

หน้า 1 จาก 3Thanks CloudAccess.net