ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางแค

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 มาตรการในการคัดกรองและป้องกัน โควิด-19 สำหรับการจัดอบรม/สัมมนา กันยา 6
2 มาตรการป้องกัน โควิด-19 กันยา 8
3 6 เรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับ COVID-19 กันยา 8
4 การสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง กันยา 3
5 แอลกอฮอล์ล้างมือทำง่ายๆได้ด้วยตัวเอง กันยา 9
6 ประชาสัมพันธ์ การให้บริการเปลี่ยนรหัสบัตร ATM กันยา 39
7 เตือนภัย จากแมลงก้นกระดก (ในช่วงฤดูฝน) กันยา 381
8 ประกาศ อบต.บางแค เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.บางแคสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2560 มนตรี 57
9 ประชาสัมพันธ์ ในปีงบประมาณ 2562 กองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลบางแค จะดำเนินการโครงการ จำนวน 11 โครงการ กันยา 56
10 ประกาศ อบต.บางแค เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.บางแคสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561 มนตรี 51
11 การรณรงค์การเดินและใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน กันยา 37
12 ประกาศ อบต.บางแค เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.บางแคสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2561 มนตรี 54
13 รณรงค์การหยุดเผา ขยะมูลฝอย กิ่งไม้ วัชพืชเพื่อป้องกันและแก้ไขฝุ่นละออง กันยา 35
14 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ 190
15 ประกาศ อบต.บางแค เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.บางแคสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 มนตรี 108
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแคสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1/2560 มนตรี 104
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแคสมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1/2560 มนตรี 102
18 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาผิวดิน หมู่ที่ 1 อบต.บางแค 299
19 ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลบางแค ศิริพร 166
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแคสมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1/2559 มนตรี 43
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแคสมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1/2559 มนตรี 104
22 ประกาศการแสดงตนสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพปี2560 กันยา 346
23 ประกาศแผนอัตรากำลังฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่1)พ.ศ.2559 กันยา 218
24 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่1)พ.ศ.2559 ศิริพร 142
25 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุตำบลบางแค กันยา 349
26 ประชาสัมพันธ์การชึ้นทะเบียนผู้พิการตำบลบางแค กันยา 260
27 รับสมัครคัดเลือกตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บางแค 535
28 กฎหมายผู้พิการที่ควรรู้ กันยา 361
29 ประกาศเรื่องกำหนดเวลารับชำระภาษี กันยา 385
30 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.บางแค 633

หน้า 1 จาก 2Thanks CloudAccess.net