ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางแค

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประชาสัมพันธ์โครงการการเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานด้านกฎหมายท้องถิ่น : Local Law School for Junior Lawyers ผ่านระบบการเรียนรู้ทางออนไลน์ (Local Mooc) กันยา 9
2 ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดสาธุ กันยา 4
3 ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดปรก กันยา 5
4 ประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 กันยา 1
5 ประชาสัมพันธ์ อบต.บางแค เรื่องการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค มนตรี 20
6 โครงการตรวจคัดกรองเชิงลุก โควิด 19 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค มนตรี 21
7 โครงการ แม่กลองร่วมใจ แยกขยะปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต กันยา 20
8 ประชาสัมพันธ์แจ้งการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผู้ที่ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มนตรี 23
9 ขั้นตอนการขอรับเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี กันยา 14
10 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก นิติกร 25
11 การเตรียมตัวก่อนรับการฉีดวัคซีน กันยา 454
12 แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต Administrator 893
13 ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง กันยา 386
14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความรู้ด้านความสามารถหรือทักษะเฉพาะและด้านความเหมาะสมกับตำแหน่งการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแค กันยา 386
15 ประชาสัมพันธ์กรณีย้ายภูมิลำเนาของผู้พิการ กันยา 378
16 ประชาสัมพันธ์กรณีย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุ กันยา 379
17 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานจดมาตรวัดน้ำ นิติกร 637
18 Pre-U Project เตรียมความพร้อมเข้ามหา’ลัยฟรี! ผ่านระบบ ZOOM กันยา 386
19 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นต่อ "ร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง" นิติกร 435
20 มาตรการป้องกันโควิด-19 สำหรับผู้ที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค กันยา 395
21 รู้ทัน! โควิด-19 กันยา 389
22 สู้ ! โควิด-19 ไปด้วยกัน คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน กันยา 390
23 คำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย นิติกร 391
24 ประกาศปิดการเรีบนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กันยา 387
25 โครงการลดภาวะกระดูกพรุน กันยา 376
26 โครงการปลูกป่าชายเลน กันยา 379
27 โครงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กันยา 411
28 ขั้นตอนการทิ้งหน้ากากอนามัย กันยา 415
29 รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต 2563 กันยา 371
30 ประกาศผลความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 กันยา 5

หน้า 1 จาก 4Thanks CloudAccess.net