ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางแค

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ศิริพร 25
2 ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ศิริพร 41
3 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดสาธุ เรื่องการปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดสาธุ กันยา 90
4 โครงการเยาวชนบางแครู้เท่าทันยาเสพติด กันยา 24
5 ประกาศ ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดสาธุ กันยา 45
6 ประชาสัมพันธ์หน่วยบริการให้คำปรึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์ กันยา 77
7 ดีเดย์! 19 ก.ค. นี้ เริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ (6 เดือน) กันยา 29
8 ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม วันเข้าพรรษา (ประเพณีแห่เทียนพรรษา) 2565 กันยา 30
9 ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ กันยา 28
10 รับโอน ย้าย พนักงานส่วนตำบล กันยา 72
11 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ขอความร่วมมือประชาชนในการตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ กันยา 89
12 การยื่นขอรับบริการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย กันยา 34
13 การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้สูงอายุ ตามช่วงอายุ เป็นเวลา 6 เดือน กันยา 167
14 รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล กันยา 203
15 ประชาสัมพันธ์โครงการการเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานด้านกฎหมายท้องถิ่น : Local Law School for Junior Lawyers ผ่านระบบการเรียนรู้ทางออนไลน์ (Local Mooc) กันยา 182
16 ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดสาธุ กันยา 32
17 ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดปรก กันยา 38
18 ประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 กันยา 29
19 ประชาสัมพันธ์ อบต.บางแค เรื่องการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค มนตรี 231
20 ผลการดำเนินงานตามมาตรการลดการใช้พลังงานประจำปี 2564 กันยา 29
21 รณรงค์ร่วมกันประหยัดพลังงาน กันยา 84
22 โครงการตรวจคัดกรองเชิงลุก โควิด 19 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค มนตรี 53
23 โครงการ แม่กลองร่วมใจ แยกขยะปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต กันยา 78
24 การใช้น้ำอย่างประหยัด กันยา 56
25 การรณรงค์การเดินและใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน กันยา 120
26 ประชาสัมพันธ์แจ้งการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผู้ที่ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มนตรี 101
27 ขั้นตอนการขอรับเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี กันยา 158
28 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก นิติกร 330
29 ขั้นตอนและวิธีการกำจัดขยะอินทรีย์และขยะเปียกในครัวเรือน กันยา 76
30 ขั้นตอนและวิธีการกำจัดขยะอินทรีย์และขยะเปียกในครัวเรือน กันยา 23

หน้า 1 จาก 5Thanks CloudAccess.net