ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางแค

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาดำเนินการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 มนตรี 9
2 ประกาศ อบต.บางแค เรื่องภาษีป้าย 2566 มนตรี 8
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค มนตรี 9
4 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ศิริพร 85
5 ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ศิริพร 64
6 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดสาธุ เรื่องการปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดสาธุ กันยา 117
7 โครงการเยาวชนบางแครู้เท่าทันยาเสพติด ปี2565 กันยา 51
8 ประกาศ ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดสาธุ กันยา 61
9 ประชาสัมพันธ์หน่วยบริการให้คำปรึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์ กันยา 139
10 ดีเดย์! 19 ก.ค. นี้ เริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ (6 เดือน) กันยา 40
11 ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม วันเข้าพรรษา (ประเพณีแห่เทียนพรรษา) 2565 กันยา 52
12 ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ กันยา 42
13 รับโอน ย้าย พนักงานส่วนตำบล กันยา 95
14 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ขอความร่วมมือประชาชนในการตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ กันยา 130
15 การยื่นขอรับบริการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย กันยา 48
16 การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้สูงอายุ ตามช่วงอายุ เป็นเวลา 6 เดือน กันยา 224
17 รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล กันยา 215
18 ประชาสัมพันธ์โครงการการเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานด้านกฎหมายท้องถิ่น : Local Law School for Junior Lawyers ผ่านระบบการเรียนรู้ทางออนไลน์ (Local Mooc) กันยา 238
19 ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดสาธุ กันยา 45
20 ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดปรก กันยา 51
21 ประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 กันยา 46
22 ประชาสัมพันธ์ อบต.บางแค เรื่องการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค มนตรี 252
23 ผลการดำเนินงานตามมาตรการลดการใช้พลังงานประจำปี 2564 กันยา 43
24 รณรงค์ร่วมกันประหยัดพลังงาน กันยา 231
25 โครงการตรวจคัดกรองเชิงลุก โควิด 19 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค มนตรี 65
26 โครงการ แม่กลองร่วมใจ แยกขยะปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต กันยา 89
27 การใช้น้ำอย่างประหยัด กันยา 72
28 การรณรงค์การเดินและใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน กันยา 136
29 ประชาสัมพันธ์แจ้งการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผู้ที่ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มนตรี 141
30 ขั้นตอนการขอรับเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี กันยา 211

หน้า 1 จาก 5Thanks CloudAccess.net