ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางแค

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ครั้งที่ 2 ปี2567 กันยา -
2 แนวทางขับเคลื่อน "ครอบครัวอบอุ่น" งานบุคคล 29
3 แบบประเมินความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน ปปง. ประจำปี พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน ผู้ดูแลเว็บไซต์ 39
4 ป้องกันภัยเรื่องสุขภาพในช่วงฤดูร้อน ปี2567 กันยา 75
5 ประกาศศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภออัมพวา เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 มนตรี 77
6 ประกาศศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภออัมพวา เรื่อง รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2567 มนตรี 70
7 โรคและภัยสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อน กันยา 69
8 งานซ่อมเปลี่ยนโคมไฟ LED ประจำเดือนมีนาคม 2567 งานกองช่าง 72
9 ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก กันยา 70
10 ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานธนาคารขยะและปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการธนาคารขยะและคณะทำงานธนาคารขยะ หมู่ที่4 บ้านคลองบุญนาค กันยา 78
11 อบตบางแคลงพื้นที่ ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ทำหมันสุนัขจรจัดที่ตกค้าง กันยา 80
12 อบตบางแคและคณะกรรมการธนาคารขยะลงพื้นที่จัดซื้อขยะ รอบที่1 กันยา 85
13 กิจกรรมจัดทำหมันสุนัขจรจัด บริเวณตลาดนัดวัดปรก และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กันยา 89
14 โครงการแจกผ้าอ้อม ปี2567 (2กพ2567) กันยา 80
15 ลงตรวจสถานประกอบการจำหน่ายอาหาร หมู่ที่1 กันยา 81
16 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2567 งานบุคคล 100
17 กิจกรรมโครงการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ปี2567 กันยา 92
18 การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ปี2567 กันยา 77
19 ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย ไฟไหม้ที่อยู่อาศัย มนตรี 80
20 โครงการธนาคารขยะ ปี2567 กันยา 232
21 การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวรอบ1 ประจำปี 2567 กันยา 85
22 ประชาสัมพันธ์ ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปี2567 กันยา 117
23 เชิญชวนประชาชนตำบลบางแค จัดทำถังขยะเปียก ลดภาวะโลกร้อน กันยา 139
24 ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย ปี2566 กันยา 129
25 ประชาสัมพันธ์ข้อกฏหมายเกี่ยวกับพืชกระท่อม กันยา 113
26 วันดินโลก ประจำปี 2566 ผู้ดูแลเว็บไซต์ 109
27 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการใช้งานข้อมูลภูมิสารสนเทศ(GIS) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม กันยา 110
28 ขอความร่วมมือรักษาความสะอาดในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี2566 กันยา 115
29 โรคคิดต่อเชื้อไวรัสซิกา กันยา 117
30 ป้องกันภัยร้ายโรคไข้เลือดออก กันยา 123

หน้า 1 จาก 8

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1


 

QR code

อบต.บางแค
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
หมู่ที่ 5 ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทรศัพท์ : 034-772-538 โทรสาร : 032-772538 ต่อ 16
E-mail : bangkae034@gmail.com
 

 

นายกอบต : 081-7052361
สำนักปลัด : 034-772-538 

กองคลัง : 034-772-538 
กองช่าง : 034-772-538
กองสาธารณสุขฯ : 034-772-538
กองการศึกษาฯ : 034-772-538

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล