ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางแค

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 กิจกรรมสมุทรสงคราม สวยใส ไร้ขยะ (ขยะกำพร้า) กันยา 2
2 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษ กันยา 4
3 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ดูแลเว็บไซต์ 8
4 ประชาสัมพันธ์ ในการรณรงค์การใช้ถังขยะเปียก ลดโลกร้อนในระดับครัวเรือน กันยา 9
5 ประชาสัมพันธ์ณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะระดับครัวเรือน กันยา 9
6 การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวรอบ2 ประจำปี 2566 กันยา 11
7 ประชาสัมพันธ์การยื่นคำขอเงินสงเคราะห์ค่าจัดการผู้สูงอายุตามประเพณี มนตรี 14
8 ประชาสัมพันธ์ติดตั้งบ่อดักไขมันในอาคารและสถานที่อยู่อาศัย กันยา 21
9 ประชาสัมพันธ์การรับบริจาคขยะกำพร้า กันยา 18
10 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว รอบ2 ปีงบประมาณ 2566 กันยา 17
11 ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค เขตเลือกตั้งที่ 6 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 1 คน เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2566 ศิริพร 20
12 ณรงค์การใช้ถังขยะเปียก ลดโลกร้อนในระดับครัวเรือน กันยา 23
13 การรณรงค์การใช้ถังขยะเปียก ลดโลกร้อนในระดับครัวเรือน กันยา 19
14 รณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะระดับครัวเรือน กันยา 20
15 ประชาสัมพันธ์ เรื่องป้องกันโรคติดต่อจากยุงลาย กันยา 20
16 กิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ปี2566 กันยา 14
17 วันดินโลก ผู้ดูแลเว็บไซต์ 19
18 วันดินโลก กันยา 23
19 กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด มนตรี 26
20 โครงการอบรมและทบทวน อปพร.ประจำปีงบประมาณ 2566 มนตรี 23
21 ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับการสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง (ส.ถ.4/4) (ส.ถ.4/5) เขตเลือกตั้งที่ 6 แทนตำแหน่งที่ว่าง ศิริพร 38
22 ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับการสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง (ส.ถ.4/5) เขตเลือกตั้งที่ 6 แทนตำแหน่งที่ว่าง ศิริพร 33
23 ประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง สามชิกสภา อบต.บางแค เขตเลือกตั้งที่ 6 แทนตำแหน่งที่ว่าง เขตเลือกตั้งที่ 6 แทนตำแหน่งที่ว่าง ศิริพร 33
24 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ผู้ดูแลเว็บไซต์ 5
25 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค (ส.ถ. 1/1) ศิริพร 40
26 ประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค เขตเลือกตั้งที่ 6 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ศิริพร 35
27 ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ศิริพร 39
28 ประกาศจำนวนประกาศและป้ายหาเสียงเลือกตั้ง สถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค แทนตำแหน่งที่ว่าง ศิริพร 40
29 แผ่นผับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กันยา 40
30 มาตรการ Dos Don'ts ผู้ดูแลเว็บไซต์ 83

หน้า 1 จาก 6

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1


 

QR code

อบต.บางแค
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
หมู่ที่ 5 ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทรศัพท์ : 034-772-538 โทรสาร : 032-772538 ต่อ 16
E-mail : bangkae@bangkae.go.th
E-mail : saraban@bangkae.go.th

นายกอบต : 081-7052361
สำนักปลัด : 034-772-538 

กองคลัง : 034-772-538 
กองช่าง : 034-772-538
กองสาธารณสุขฯ : 034-772-538
กองการศึกษาฯ : 034-772-538

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล