ข้อมูลพื้นฐาน

1 สภาพทั่วไป 7519
2 สภาพเศรษฐกิจ 2979
3 สภาพทางสังคม 3005
4 ด้านการบริการพื้นฐาน 2794
5 ข้อมูลอื่นๆ 3110
6 ประกาศ อบต.บางแค เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.บางแคสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2560 559
7 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านวัดปรก หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 602
8 ข้อบัญญติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 546
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม(ครั้งที่ 2/2563) องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค 544
10 ประชาสัมพันธ์ อบต.บางแครับโอนย้ายข้าราชการ 218
11 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างซ่อมตู้คอลโทรลไฟฟ้าระบบน้ำดิบ จำนวน ๑ ระบบ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 78
12 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18


 

QR code

อบต.บางแค
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
หมู่ที่ 5 ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทรศัพท์ : 034-772-538 โทรสาร : 032-772538 ต่อ 16
E-mail : bangkae@bangkae.go.th
E-mail : saraban@bangkae.go.th

นายกอบต : 081-7052361
สำนักปลัด : 034-772-538 

กองคลัง : 034-772-538 
กองช่าง : 034-772-538
กองสาธารณสุขฯ : 034-772-538
กองการศึกษาฯ : 034-772-538

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล