ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

พนักงานส่วนตำบล อบต.บางแค
นางสาวสุภีรัตน์  ปลั่งเจริญผล
ปลัดอบต.บางแค

1 บุคลากรสำนักงานปลัด
2 บุคลากรกองคลัง
3 บุคลากรกองช่าง
4 บุคลากรส่วนการศึกษา
5 บุคลากรกองสาธารณสุขThanks CloudAccess.net