ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางแค

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 กันยา 361
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2564 งานพัสดุ 364
3 สรุปผฃการดำเนินการจัดซื่อจัดจ้าง แบบ สขร. 1 ประจำเดือน มีนาคม 2564 งานพัสดุ 369
4 สรุปผฃการดำเนินการจัดซื่อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 งานพัสดุ 365
5 สรุปผฃการดำเนินการจัดซื่อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2564 งานพัสดุ 368
6 สรุปผฃการดำเนินการจัดซื่อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 งานพัสดุ 369
7 สรุปผฃการดำเนินการจัดซื่อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 งานพัสดุ 371
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื่อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2563 งานพัสดุ 368
9 สรุปผฃการดำเนินการจัดซื่อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2563 งานพัสดุ 371
10 สรุปผฃการดำเนินการจัดซื่อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2563 งานพัสดุ 366
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 งานพัสดุ 362
12 สรุปผฃการดำเนินการจัดซื่อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2563 งานพัสดุ 367
13 สรุปผฃการดำเนินการจัดซื่อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 งานพัสดุ 369
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ปรเะจำเดือน พฤษภาคม 2563 งานพัสดุ 384
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ปรเะจำเดือน เมษายน 2563 งานพัสดุ 378
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ปรเะจำเดือน มีนาคม 2563 งานพัสดุ 376
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ปรเะจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 งานพัสดุ 378
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ปรเะจำเดือน มกราคม 2563 งานพัสดุ 374
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ปรเะจำเดือน ธันวาคม 2562 งานพัสดุ 372
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ปรเะจำเดือน พฤศจิกายน 2562 งานพัสดุ 371
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ปรเะจำเดือน ตุลาคม 2562 งานพัสดุ 22
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ปรเะจำเดือน กันยายน 2562 งานพัสดุ 28
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ปรเะจำเดือน สิงหาคม 2562 งานพัสดุ 21
24 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 งานพัสดุ 63
25 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2562 งานพัสดุ 43
26 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 งานพัสดุ 53
27 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2562 งานพัสดุ 100
28 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2562 งานพัสดุ 67
29 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 งานพัสดุ 61
30 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2562 งานพัสดุ 61

หน้า 1 จาก 2Thanks CloudAccess.net