ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางแค

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร. 1 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 งานพัสดุ 11
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร. 1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 งานพัสดุ 5
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร. 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 งานพัสดุ 3
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร. 1 ประจำเดือน กันยายน 2565 งานพัสดุ 4
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร. 1 ประจำเดือน สิงหาคม 2565 งานพัสดุ 4
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร. 1 ประจำเดือน กรกฏาคม 2565 งานพัสดุ 1
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2565 งานพัสดุ 2
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 งานพัสดุ 2
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2565 งานพัสดุ 7
10 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 กันยา 25
11 สรุปการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร. 1 ประจำเดือน มีนาคม 2565 งานพัสดุ 192
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร. 1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 งานพัสดุ 20
13 สรุปการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร. 1 ประจำเดือน มกราคม 2564 งานพัสดุ 15
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร. 1 ประจำเดือน ธันวาคม 2564 งานพัสดุ 191
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร. 1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 งานพัสดุ 30
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 งานพัสดุ 195
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร. ประจำเดือน กันยายน 2564 งานพัสดุ 159
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร. 1 ประจำเดือน สิงหาคม 2564 งานพัสดุ 202
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร. 1 ประจำเดือน กรกฏาคม 2564 งานพัสดุ 162
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร. 1 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 งานพัสดุ 152
21 สรุปการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร. 1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 งานพัสดุ 13
22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 กันยา 380
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2564 งานพัสดุ 377
24 สรุปผฃการดำเนินการจัดซื่อจัดจ้าง แบบ สขร. 1 ประจำเดือน มีนาคม 2564 งานพัสดุ 384
25 สรุปผฃการดำเนินการจัดซื่อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 งานพัสดุ 379
26 สรุปผฃการดำเนินการจัดซื่อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2564 งานพัสดุ 382
27 สรุปผฃการดำเนินการจัดซื่อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 งานพัสดุ 392
28 สรุปผฃการดำเนินการจัดซื่อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 งานพัสดุ 385
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื่อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2563 งานพัสดุ 384
30 สรุปผฃการดำเนินการจัดซื่อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2563 งานพัสดุ 381

หน้า 1 จาก 3Thanks CloudAccess.net