ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางแค

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 กันยา 19
2 สรุปการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร. 1 ประจำเดือน มีนาคม 2565 งานพัสดุ 171
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร. 1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 งานพัสดุ 15
4 สรุปการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร. 1 ประจำเดือน มกราคม 2564 งานพัสดุ 12
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร. 1 ประจำเดือน ธันวาคม 2564 งานพัสดุ 152
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร. 1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 งานพัสดุ 22
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 งานพัสดุ 189
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร. ประจำเดือน กันยายน 2564 งานพัสดุ 155
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร. 1 ประจำเดือน สิงหาคม 2564 งานพัสดุ 196
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร. 1 ประจำเดือน กรกฏาคม 2564 งานพัสดุ 151
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร. 1 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 งานพัสดุ 148
12 สรุปการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร. 1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 งานพัสดุ 10
13 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 กันยา 375
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2564 งานพัสดุ 374
15 สรุปผฃการดำเนินการจัดซื่อจัดจ้าง แบบ สขร. 1 ประจำเดือน มีนาคม 2564 งานพัสดุ 381
16 สรุปผฃการดำเนินการจัดซื่อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 งานพัสดุ 374
17 สรุปผฃการดำเนินการจัดซื่อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2564 งานพัสดุ 378
18 สรุปผฃการดำเนินการจัดซื่อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 งานพัสดุ 378
19 สรุปผฃการดำเนินการจัดซื่อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 งานพัสดุ 381
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื่อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2563 งานพัสดุ 378
21 สรุปผฃการดำเนินการจัดซื่อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2563 งานพัสดุ 377
22 สรุปผฃการดำเนินการจัดซื่อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2563 งานพัสดุ 376
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 งานพัสดุ 369
24 สรุปผฃการดำเนินการจัดซื่อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2563 งานพัสดุ 383
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ปรเะจำเดือน พฤษภาคม 2563 งานพัสดุ 413
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ปรเะจำเดือน เมษายน 2563 งานพัสดุ 389
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ปรเะจำเดือน มีนาคม 2563 งานพัสดุ 382
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ปรเะจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 งานพัสดุ 387
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ปรเะจำเดือน มกราคม 2563 งานพัสดุ 388
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ปรเะจำเดือน ธันวาคม 2562 งานพัสดุ 381

หน้า 1 จาก 3Thanks CloudAccess.net