ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางแค

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 งานพัสดุ 36
2 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2562 งานพัสดุ 26
3 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 งานพัสดุ 33
4 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2562 งานพัสดุ 68
5 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2562 งานพัสดุ 39
6 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 งานพัสดุ 37
7 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2562 งานพัสดุ 37
8 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2561 งานพัสดุ 45
9 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 งานพัสดุ 86
10 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2561 งานพัสดุ 84
11 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2561 งานพัสดุ 92
12 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2561 งานพัสดุ 69
13 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 งานพัสดุ 86
14 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2561 งานพัสดุ 84
15 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 งานพัสดุ 84
16 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2561 งานพัสดุ 64
17 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2561 งานพัสดุ 68
18 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 งานพัสดุ 78
19 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 งานพัสดุ 82
20 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 งานพัสดุ 72
21 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 งานพัสดุ 80
22 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาม 2560 งานพัสดุ 67
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2558 กันยา 342
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปี2557 กันยา 162
25 ยื่นซองสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติคอนกรีต บางแค ซอย 9 หมู่ที่ 7 กันยา 259
26 ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติคอนกรีต บางแค ซอย 9 หมู่ที่ 7 กันยา 347
27 ผลการซื้อเอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติคอนกรีต หมู่ที่ 7 บางแค ซอย 9 กันยา 277
28 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ถนนหมู่ที่ 5 Administrator 387
29 ผลการเปิดซองสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนหมู่7 อบต.บางแค 301
30 ผลการเปิดซองสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนหมู่4 อบต.บางแค 376

หน้า 1 จาก 2Thanks CloudAccess.net