ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางแค

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ปรเะจำเดือน พฤษภาคม 2563 งานพัสดุ 11
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ปรเะจำเดือน เมษายน 2563 งานพัสดุ 13
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ปรเะจำเดือน มีนาคม 2563 งานพัสดุ 11
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ปรเะจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 งานพัสดุ 11
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ปรเะจำเดือน มกราคม 2563 งานพัสดุ 8
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ปรเะจำเดือน ธันวาคม 2562 งานพัสดุ 8
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ปรเะจำเดือน พฤศจิกายน 2562 งานพัสดุ 5
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ปรเะจำเดือน ตุลาคม 2562 งานพัสดุ 10
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ปรเะจำเดือน กันยายน 2562 งานพัสดุ 15
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ปรเะจำเดือน สิงหาคม 2562 งานพัสดุ 12
11 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 งานพัสดุ 52
12 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2562 งานพัสดุ 31
13 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 งานพัสดุ 43
14 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2562 งานพัสดุ 78
15 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2562 งานพัสดุ 53
16 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 งานพัสดุ 45
17 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2562 งานพัสดุ 46
18 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2561 งานพัสดุ 54
19 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 งานพัสดุ 96
20 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2561 งานพัสดุ 98
21 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2561 งานพัสดุ 108
22 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2561 งานพัสดุ 79
23 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 งานพัสดุ 98
24 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2561 งานพัสดุ 102
25 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 งานพัสดุ 98
26 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2561 งานพัสดุ 74
27 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2561 งานพัสดุ 81
28 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 งานพัสดุ 92
29 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 งานพัสดุ 98
30 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 งานพัสดุ 80

หน้า 1 จาก 2Thanks CloudAccess.net