คู่มือบริการประชาชน อบต.บางแค


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คู่มือขออนุญาตก่อสร้าง งานบุคคล 71
2 คู่มือจดทะเบียนพาณิชย์ งานบุคคล 57
3 การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ งานบุคคล 71
4 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ศิริพร 151
5 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ ศิริพร 165
6 การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ศิริพร 155
7 คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ศิริพร 158
8 การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ศิริพร 125
9 ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามมาตรา 7 ศิริพร 143
10 การจดทะเบียนพาณิชย์ ศิริพร 139
11 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค กันยา 636
12 แผ่นพับการร้องเรียน อบต.บางแค 740
13 คู่มือดำเนินการศูนย์ร้องเรียน อบต.บางแค 730
14 ประกาศการใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ กันยา 1460


 

QR code

อบต.บางแค
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
หมู่ที่ 5 ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทรศัพท์ : 034-772-538 โทรสาร : 032-772538 ต่อ 16
E-mail : bangkae034@gmail.com
 

 

นายกอบต : 081-7052361
สำนักปลัด : 034-772-538 

กองคลัง : 034-772-538 
กองช่าง : 034-772-538
กองสาธารณสุขฯ : 034-772-538
กองการศึกษาฯ : 034-772-538

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล