คู่มือบริการประชาชน อบต.บางแค


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คู่มือจดทะเบียนพาณิชย์ งานบุคคล 1
2 การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ งานบุคคล 2
3 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ศิริพร 105
4 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ ศิริพร 89
5 การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ศิริพร 92
6 คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ศิริพร 96
7 การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ศิริพร 82
8 ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามมาตรา 7 ศิริพร 98
9 การจดทะเบียนพาณิชย์ ศิริพร 93
10 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค กันยา 571
11 แผ่นพับการร้องเรียน อบต.บางแค 695
12 คู่มือดำเนินการศูนย์ร้องเรียน อบต.บางแค 685
13 ประกาศการใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ กันยา 1395


 

QR code

อบต.บางแค
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
หมู่ที่ 5 ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทรศัพท์ : 034-772-538 โทรสาร : 032-772538 ต่อ 16
E-mail : bangkae@bangkae.go.th
E-mail : saraban@bangkae.go.th

นายกอบต : 081-7052361
สำนักปลัด : 034-772-538 

กองคลัง : 034-772-538 
กองช่าง : 034-772-538
กองสาธารณสุขฯ : 034-772-538
กองการศึกษาฯ : 034-772-538

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล