ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2566-2570 กันยา 18
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 กันยา 20
3 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมละความโปร่งใส กันยา 398
4 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการ กันยา 396
5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 กันยา 387
6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 กันยา 399
7 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต กันยา 390
8 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบ 2562 สำนักงานปลัด 461
9 รายงานประเมินความเสี่ยงทุจริต อบต.บางแค 2562 สำนักงานปลัด 432
10 คู่มือการประเมินความโปร่งใส ของ ปปท.2561 สำนักงานปลัด 439

หน้า 1 จาก 2Thanks CloudAccess.net