ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2566-2570 กันยา 12
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 กันยา 13
3 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมละความโปร่งใส กันยา 396
4 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการ กันยา 393
5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 กันยา 385
6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 กันยา 394
7 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต กันยา 387
8 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบ 2562 สำนักงานปลัด 452
9 รายงานประเมินความเสี่ยงทุจริต อบต.บางแค 2562 สำนักงานปลัด 429
10 คู่มือการประเมินความโปร่งใส ของ ปปท.2561 สำนักงานปลัด 432

หน้า 1 จาก 2Thanks CloudAccess.net