ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2564 กันยา 365
2 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2563 กันยา 369
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน กันยา 364
4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน กันยา 362
5 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2564 กันยา 361
6 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบ 2563 Administrator 390
7 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบ 2562 สำนักงานปลัด 439
8 รายงานประเมินความเสี่ยงทุจริต อบต.บางแค 2562 สำนักงานปลัด 422
9 คู่มือการประเมินความโปร่งใส ของ ปปท.2561 สำนักงานปลัด 420
10 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2562 สำนักงานปลัด 431

หน้า 1 จาก 2Thanks CloudAccess.net