ด้านความโปร่งใสขององค์กร

ด้านความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม กันยา 80
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค เรื่อง นโยบาย “ No Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้ ” กันยา 135
3 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กันยา 62
4 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส่ กันยา 428
5 ประมวลคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานปลัด 508
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค มาตรการแนวทางร้องเรียนการทุจริต 2562 Administrator 437
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค มาตรการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางแค Administrator 435
8 ประกาศ ความโปร่งใส สำนักงานปลัด 499
9 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ สำนักงานปลัด 488
10 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยขน์ส่วนรวม สำนักงานปลัด 477
11 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ สำนักงานปลัด 467
12 มาตรการป้องกันรับสินบน สำนักงานปลัด 487
13 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง 492
14 ประกาศ มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน การทุจริต งานนิติการ 490
15 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานประเมินความโปร่งใส สำนักงานปลัด 476
16 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม สำนักงานปลัด 489
17 นโยบายคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานปลัด 489
18 ประกาศคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานปลัด 515
19 ประกาศ ป้องกันการทุจริต สำนักงานปลัด 492
20 รายงานประมวลจริยธรรม สำนักงานปลัด 502
 

QR code

อบต.บางแค
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
หมู่ที่ 5 ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทรศัพท์ : 034-772-538 โทรสาร : 032-772538 ต่อ 16
E-mail : bangkae@bangkae.go.th
E-mail : saraban@bangkae.go.th

นายกอบต : 081-7052361
สำนักปลัด : 034-772-538 

กองคลัง : 034-772-538 
กองช่าง : 034-772-538
กองสาธารณสุขฯ : 034-772-538
กองการศึกษาฯ : 034-772-538

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล