ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ด้านความโปร่งใสขององค์กร

ด้านความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประมวลคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานปลัด 68
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค มาตรการแนวทางร้องเรียนการทุจริต 2562 Administrator 4
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค มาตรการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางแค Administrator 5
4 ประกาศ ความโปร่งใส สำนักงานปลัด 68
5 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ สำนักงานปลัด 59
6 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยขน์ส่วนรวม สำนักงานปลัด 57
7 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ สำนักงานปลัด 48
8 มาตรการป้องกันรับสินบน สำนักงานปลัด 58
9 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง 69
10 ประกาศ มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน การทุจริต งานนิติการ 49
11 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานประเมินความโปร่งใส สำนักงานปลัด 53
12 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม สำนักงานปลัด 55
13 นโยบายคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานปลัด 67
14 ประกาศคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานปลัด 73
15 ประกาศ ป้องกันการทุจริต สำนักงานปลัด 64
16 รายงานประมวลจริยธรรม สำนักงานปลัด 78Thanks CloudAccess.net