ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ด้านความโปร่งใสขององค์กร

ด้านความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กันยา 5
2 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส่ กันยา 362
3 ประมวลคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานปลัด 448
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค มาตรการแนวทางร้องเรียนการทุจริต 2562 Administrator 384
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค มาตรการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางแค Administrator 382
6 ประกาศ ความโปร่งใส สำนักงานปลัด 448
7 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ สำนักงานปลัด 434
8 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยขน์ส่วนรวม สำนักงานปลัด 426
9 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ สำนักงานปลัด 419
10 มาตรการป้องกันรับสินบน สำนักงานปลัด 434
11 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง 438
12 ประกาศ มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน การทุจริต งานนิติการ 437
13 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานประเมินความโปร่งใส สำนักงานปลัด 422
14 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม สำนักงานปลัด 426
15 นโยบายคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานปลัด 438
16 ประกาศคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานปลัด 447
17 ประกาศ ป้องกันการทุจริต สำนักงานปลัด 440
18 รายงานประมวลจริยธรรม สำนักงานปลัด 446Thanks CloudAccess.net