ด้านความโปร่งใสขององค์กร

ด้านความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม กันยา 111
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค เรื่อง นโยบาย “ No Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้ ” กันยา 167
3 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กันยา 90
4 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส่ กันยา 455
5 ประมวลคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานปลัด 536
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค มาตรการแนวทางร้องเรียนการทุจริต 2562 ผู้ดูแลเว็บไซต์ 467
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค มาตรการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางแค ผู้ดูแลเว็บไซต์ 461
8 ประกาศ ความโปร่งใส สำนักงานปลัด 525
9 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ สำนักงานปลัด 516
10 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยขน์ส่วนรวม สำนักงานปลัด 505
11 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ สำนักงานปลัด 494
12 มาตรการป้องกันรับสินบน สำนักงานปลัด 516
13 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง 520
14 ประกาศ มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน การทุจริต งานนิติการ 527
15 ประกาศกำหดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงาพัสดุภาครัฐ ขององค์การบริหารส่วตำบลบางแค ศิริพร 9
16 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานประเมินความโปร่งใส สำนักงานปลัด 502
17 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม สำนักงานปลัด 519
18 นโยบายคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานปลัด 516
19 ประกาศคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานปลัด 544
20 ประกาศ ป้องกันการทุจริต สำนักงานปลัด 519

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1


 

QR code

อบต.บางแค
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
หมู่ที่ 5 ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทรศัพท์ : 034-772-538 โทรสาร : 032-772538 ต่อ 16
E-mail : bangkae@bangkae.go.th
E-mail : saraban@bangkae.go.th

นายกอบต : 081-7052361
สำนักปลัด : 034-772-538 

กองคลัง : 034-772-538 
กองช่าง : 034-772-538
กองสาธารณสุขฯ : 034-772-538
กองการศึกษาฯ : 034-772-538

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล