ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ด้านความโปร่งใสขององค์กร

ด้านความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประมวลคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานปลัด 70
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค มาตรการแนวทางร้องเรียนการทุจริต 2562 Administrator 9
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค มาตรการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางแค Administrator 9
4 ประกาศ ความโปร่งใส สำนักงานปลัด 73
5 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ สำนักงานปลัด 63
6 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยขน์ส่วนรวม สำนักงานปลัด 59
7 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ สำนักงานปลัด 50
8 มาตรการป้องกันรับสินบน สำนักงานปลัด 62
9 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง 71
10 ประกาศ มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน การทุจริต งานนิติการ 52
11 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานประเมินความโปร่งใส สำนักงานปลัด 55
12 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม สำนักงานปลัด 59
13 นโยบายคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานปลัด 68
14 ประกาศคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานปลัด 76
15 ประกาศ ป้องกันการทุจริต สำนักงานปลัด 69
16 รายงานประมวลจริยธรรม สำนักงานปลัด 80Thanks CloudAccess.net