ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

สถิติการให้บริการ

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แบบสรุปประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการ กันยา 368
2 ข้อมูลสถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ กันยา 367
3 ข้อมูลสถิติการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กันยา 371
4 ข้อมูลสถิติการร้องเรียนร้องทุกข์ กันยา 368
5 ข้อมูลสถิติการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กันยา 381
6 ข้อมูลสถิติการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ กันยา 366
7 ข้อมูลสถิติการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ กันยา 364Thanks CloudAccess.net