ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2566 งานบุคคล 10
2 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี 2566 มนตรี 115
3 แบบสรุปประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการ กันยา 522
4 ข้อมูลสถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ กันยา 513
5 ข้อมูลสถิติการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กันยา 498
6 ข้อมูลสถิติการร้องเรียนร้องทุกข์ กันยา 523
7 ข้อมูลสถิติการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กันยา 508
8 ข้อมูลสถิติการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ กันยา 506
9 ข้อมูลสถิติการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ กันยา 504


 

QR code

อบต.บางแค
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
หมู่ที่ 5 ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทรศัพท์ : 034-772-538 โทรสาร : 032-772538 ต่อ 16
E-mail : bangkae@bangkae.go.th
E-mail : saraban@bangkae.go.th

นายกอบต : 081-7052361
สำนักปลัด : 034-772-538 

กองคลัง : 034-772-538 
กองช่าง : 034-772-538
กองสาธารณสุขฯ : 034-772-538
กองการศึกษาฯ : 034-772-538

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล