ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

คุณพึงพอใจ อบต.บางแค ด้านใด

จำนวนผู้ลงคะแนน:
7
ลงคะแนนครั้งแรก:
วันพฤหัสบดีที่ 05 พฤศจิกายน 2015 เวลา 16:02 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด:
วันศุกร์ที่ 05 มีนาคม 2021 เวลา 12:58 น.

คุณพึงพอใจ อบต.บางแค ด้านใด

Hits Percent Graph
ด้านคุณภาพชีวิต
3 42.9%
ด้านโครงสร้างพื้นฐานฯ
2 28.6%
ด้านสาธารณสุขฯ
1 14.3%
ด้านเศรษฐกิจ
1 14.3%
ด้านสาธารณูปโภค
0 0%
ด้านบริการประชาชน
0 0%Thanks CloudAccess.net