ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

คุณพึงพอใจ อบต.บางแค ด้านใด

จำนวนผู้ลงคะแนน:
6
ลงคะแนนครั้งแรก:
วันพฤหัสบดีที่ 05 พฤศจิกายน 2015 เวลา 16:02 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด:
วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2020 เวลา 15:15 น.

คุณพึงพอใจ อบต.บางแค ด้านใด

Hits Percent Graph
ด้านคุณภาพชีวิต
3 50%
ด้านสาธารณสุขฯ
1 16.7%
ด้านโครงสร้างพื้นฐานฯ
1 16.7%
ด้านเศรษฐกิจ
1 16.7%
ด้านสาธารณูปโภค
0 0%
ด้านบริการประชาชน
0 0%Thanks CloudAccess.net