สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ตำบลบางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
----------------------------------------

      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 530 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือคิดพื้นที่ลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,120 ตารางเมตร ติดตั้งการ์ดเลน 2 จุด หมู่ที่ 4 ตามแบบ อบต.บางแค เลขที่ 7/2557 พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการชั่วคราว ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๒ ป้าย กำหนดส่งมอบงาน 45 วัน ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,310,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง


เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
..................................................

      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีความประสงค์รับ สมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างจำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ดังนี้

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

ปรองดอง สมานฉันท์ คืนความสุขประชาชน


รายการคืนความสุขให้คนในชาติ

บทความ อื่นๆ ...


 

QR code

อบต.บางแค
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
หมู่ที่ 5 ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทรศัพท์ : 034-772-538 โทรสาร : 032-772538 ต่อ 16
E-mail : bangkae@bangkae.go.th
E-mail : saraban@bangkae.go.th

นายกอบต : 081-7052361
สำนักปลัด : 034-772-538 

กองคลัง : 034-772-538 
กองช่าง : 034-772-538
กองสาธารณสุขฯ : 034-772-538
กองการศึกษาฯ : 034-772-538

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล