ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งตามโครงการป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งตามโครงการป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนน (ภายใต้กิจกรรมป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนเทศกาลสงกรานต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น น้ำดื่มชนิดบรรจุถ้วย จำนวน ๑๐ ลัง และน้ำแข็งหลอด จำนวน ๗ กระสอบ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสุวัฒน์ ไพบูลย์กุลกร โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๙๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ในปี พ.ศ. 2567

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ในปี พ.ศ. 2567

ประกาศ อบต.บางแค เรื่องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567

ประกาศ อบต.บางแค เรื่องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 6

Attachments:
Download this file (โอนครั้งที่ 6.pdf)โอนครั้งที่ 6.pdf[ ]2692 Kb

งานซ่อมเปลี่ยนโคมไฟ LED ประจำเดือนมีนาคม 2567

งานซ่อมเปลี่ยนโคมไฟ LED ประจำเดือนมีนาคม 2567

 

บทความ อื่นๆ ...


 

QR code

อบต.บางแค
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
หมู่ที่ 5 ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทรศัพท์ : 034-772-538 โทรสาร : 032-772538 ต่อ 16
E-mail : bangkae@bangkae.go.th
E-mail : saraban@bangkae.go.th

นายกอบต : 081-7052361
สำนักปลัด : 034-772-538 

กองคลัง : 034-772-538 
กองช่าง : 034-772-538
กองสาธารณสุขฯ : 034-772-538
กองการศึกษาฯ : 034-772-538

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล