ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

“บางแคน่าอยู่ ชุมชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี รักษ์สิ่งแวดล้อม ก้าวสู่อาเซียน”อบต.บางแค พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ประกาศ อบต.บางแค เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.บางแคสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ อบต.บางแค เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.บางแคสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 09 มิถุนายน 2020 เวลา 15:45 น.

ประกาศ อบต.บางแค เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.บางแคสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2561

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ อบต.บางแค เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.บางแคสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2561

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 09 มิถุนายน 2020 เวลา 15:41 น.

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562

อีเมล พิมพ์ PDF

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 09 มิถุนายน 2020 เวลา 14:27 น.

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562

อีเมล พิมพ์ PDF

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 09 มิถุนายน 2020 เวลา 14:25 น.

หน้า 4 จาก 149Thanks CloudAccess.net