ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

“บางแคน่าอยู่ ชุมชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี รักษ์สิ่งแวดล้อม ก้าวสู่อาเซียน”อบต.บางแค พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาเช่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF

 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ เช่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                เรือเพื่อลอยกระทงกาบกล้วยในวันที่ ๘ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ลำ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสว่าง  น้ำใจตรง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2022 เวลา 13:29 น.

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
  ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                วัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เทพวิทยา (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๑๖๑.๐๐ บาท (หกพันหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Attachments:
Download this file (Scan2565-11-04_143940.pdf)Scan2565-11-04_143940.pdf[ ]4828 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 04 พฤศจิกายน 2022 เวลา 14:57 น.

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อสารตกตะกอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
   ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน สารตกตะกอน (Quality Pac) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น               สารตกตะกอน Quality Pac ขนาด (๒๕ กิโลกรัม/ถัง) จำนวน ๒๑๐ ถัง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  บริษัท เฮอร์ริเคน คอร์เปอเรชั่น(ประเทศไทย) จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๓,๐๒๗.๕๐ บาท (เจ็ดหมื่นสามพันยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

หน้า 4 จาก 298Thanks CloudAccess.net