ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานธนาคารขยะและปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการธนาคารขยะและคณะทำงานธนาคารขยะ หมู่ที่4 บ้านคลองบุญนาค

 

ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานธนาคารขยะและปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการธนาคารขยะและคณะทำงานธนาคารขยะ หมู่ที่4 บ้านคลองบุญนาค

alt

alt

alt

alt

 


 
 
 
 
 


 

 

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น วัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เทพวิทยา (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๑๐๒.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซืัอวัสดุสำนักงาน (เสาธง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน (เสาธง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น เสาธง ขนาด ๒.๐ เมตร จำนวน ๒๐ ต้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเทพวิทยา (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

อบตบางแคลงพื้นที่ ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ทำหมันสุนัขจรจัดที่ตกค้าง

อบตบางแคลงพื้นที่ ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ทำหมันสุนัขจรจัดที่ตกค้าง

ที่บริเวณตลาดนัดวัดปรก ในวันที่ 26 มีนาคม 2567

alt

alt

alt

alt

alt

 

 

บทความ อื่นๆ ...


 

QR code

อบต.บางแค
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
หมู่ที่ 5 ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทรศัพท์ : 034-772-538 โทรสาร : 032-772538 ต่อ 16
E-mail : bangkae@bangkae.go.th
E-mail : saraban@bangkae.go.th

นายกอบต : 081-7052361
สำนักปลัด : 034-772-538 

กองคลัง : 034-772-538 
กองช่าง : 034-772-538
กองสาธารณสุขฯ : 034-772-538
กองการศึกษาฯ : 034-772-538

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล