โรคคิดต่อเชื้อไวรัสซิกา

                        องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

รณรงค์ให้ประชาชนตำบลบางแค ให้ความสำคัญกับ โรคติดเชื้อไวรัสซิกา เกิดจากการติดเชื้อไวรัสซิกา ซึ่งอยู่ในตระกูลฟลาว์ไวรัส มียุงลายเป็นพาหะนำโรค โดยยุงที่เป็นพาหะนำโรคไข้ซิกาเป็นชนิดเดียวกันกับยุงที่เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลายและไข้เหลืองสาเหตุหลักของการติดเชื้อ เกิดจากโดนยุงลายที่มีเชื้อเชื้อไวรัสซิกาและช่องทางอื่นๆ ที่อาจเป็นไปได้ เช่น การแพร่ผ่านทางเลือด การแพร่จากมารดาที่ป่วยสู่ทารกในครรภ์

การแพร่เชื้อของไวรัสซิกา  สามารถแพร่เชื้อโดยยุงลายที่มีเชื้อแล้วไปกัดคน หลังจากได้รับเชื้อแล้ว เชื้อจะมีการฟักตัว 3-12 วัน

อาการของผู้ติดเชื้อไวรัสซิกา  ปวดศรีษะ  เยื่อบุตาอักเสบ  มีไข้อ่อนเพลีย  มีผื่นแดง  ปวดกล้ามเนื้อ/ปวดข้อ

การรักษา  ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันเฉพาะการรักษาจะทำการรักษาตามอาการ

แนวทางการป้องกัน

 1.ป้องกันการถูกยุงกัด

                                  -สวมเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาวเพื่อปกคลุมโดยใช้เสื้อสีสว่างถ้าทำไม่ได้ควรทายากันยุงป้องกัน

                                  -นอนกางมุ้ง ติดมุ้งลวดที่ประตู หน้าต่าง

                                 -กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงทั้งในบ้านและรอบบริเวณบ้านโดยทำความสะอาด การเทน้ำทิ้ง หรือครอบฝาที่สามารถบรรจุน้ำได้ เช่น กระถางต้นไม้  

                                   เพื่อไม่ให้มันเป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุง

 2.หากมีอาการไข้ ออกผื่น ตาแดง ปวดข้อ หรืออาการว่าอาจเป็นโรคนี้ โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ ควรรีบพบแพทย์และเข้ารับการรักษาทันที

   ด้วยความปรารถนาดี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.บางแค

alt

 


  

 

ป้องกันภัยร้ายโรคไข้เลือดออก

                 

       องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค รณรงค์ขอความร่วมมือประชาชนตำบลบางแค ให้ความสำคัญกับ โรคไข้เลือดออก ซึงเป็นภัยทางสุขภาพอาจทำให้ เสียชีวิตได้ ยุงลายเป็นพาหะนำโรค มักเกิดในช่วงฤดูฝนที่มีน้ำท่วมขัง   การป้องกันโรคไข้เลือดออก  คือ การจัดสภาพแวดล้อมไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  ในพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่เสี่ยง  ได้แก่

1.บ้านเรือน/ชุมชน

2.ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

3.โรงพยาบาล/สถานพยาบาล

4.สถานที่ทำงาน/อาคารสาธารณะ

โดยมีแนวทางปฏิบัติด้านการป้องกันภัยร้ายไข้เลือดออก

1.สื่อสารเตือนภัยไข้เลือกออกอย่างเร่งด่วนและประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด

2.สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายไม่ให้มีน้ำขังในภาชนะวัสดุต่างๆ

3.กำจัด ลดสะสมขยะทำความสะอาดพื้นที่ให้สะอาดอยู่เสนอ

4.ติดตั้งมุ้งลวด หรือจัดให้มีมุ้งสำหรับเด็กและผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยและนอนพักผ่อนทุกครั้ง

5.ไม่ควรพ่นยากำจัดยุงภายในอาคารขณะมีคนอยู่อาศัยหากมีฉีดพ่นรอบอาคาร หลีกเลี่ยงออกนอกอาคาร ปิดบ้านให้มิดชิด งดตากผ้าและสวมหน้ากากป้องกันทันที

6.หากจุดยากันยุงให้ทำในพื้นที่เปิดโล่ง ระบายอากาสดี หลีกเลี่ยงจุดยาในบ้านหรืออาคารปิดมิดชิด หรือที่อับอากาศ

7.สังเกตอาการตนเองและครอบครัว หากมีอาการผิดปกติหรือสงสัยว่าเป็นไข้เลือดออกให้แจ้งเจ้าหน้าที่พบแพทย์ทันที

   ด้วยความปรารถนาดี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.บางแค

alt

 

 

 

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น หลอดไฟ LED ๗ w จำนวน ๑๕ หลอด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สิริโภคธนกิจ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๕๐.๐๐ บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขพัสดุ ๔๔๒-๕๕-๐๐๐๔ เครื่องข้ออ่อน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขพัสดุ ๔๔๒-๕๕-๐๐๐๔ เครื่องข้ออ่อน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซ่อมเครื่องตัดหญ้า ๔๔๒-๕๕-๐๐๐๔ จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายชัยวัฒน์ สกุลอินทร์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘๐.๐๐ บาท (สามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

บทความ อื่นๆ ...


 

QR code

อบต.บางแค
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
หมู่ที่ 5 ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทรศัพท์ : 034-772-538 โทรสาร : 032-772538 ต่อ 16
E-mail : bangkae@bangkae.go.th
E-mail : saraban@bangkae.go.th

นายกอบต : 081-7052361
สำนักปลัด : 034-772-538 

กองคลัง : 034-772-538 
กองช่าง : 034-772-538
กองสาธารณสุขฯ : 034-772-538
กองการศึกษาฯ : 034-772-538

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล