ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

“บางแคน่าอยู่ ชุมชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี รักษ์สิ่งแวดล้อม ก้าวสู่อาเซียน”อบต.บางแค พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

กิจกรรมสมุทรสงครามเมืองแห่งความสุข ปี2563

อีเมล พิมพ์ PDF

กิจกรรมสมุทรสงครามเมืองแห่งความสุข 63

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

อสม ตรวจมะเร็งปากมดลูก ปี2563

อีเมล พิมพ์ PDF

อสม ตรวจมะเร็งปากมดลูกในตำบลบางแค ปี2563

alt

alt

 

 

อสม ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ปี2563

อีเมล พิมพ์ PDF

อสม ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ปี2563

alt

alt

alt

alt

 

 

คัดกรองเบาหวาน ปี2563

อีเมล พิมพ์ PDF

อสม คัดกรอง เบาหวาน ปี2563

alt

 

                                                                                 alt

alt

alt

หน้า 9 จาก 171Thanks CloudAccess.net