ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างจัดทำป้ายโครงการป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนน (ภายใต้กิจกรรมป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนเทศกาลวันสงกรานต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ป้ายไวนิลโครงการป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนน (ภายใต้กิจกรรมป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนเทศกาลวันสงกรานต์) ขนาด ๑๕๐x๖๐๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ ป้าย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ป้ายนายกฤษสติ๊กเกอร์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๕๕.๖๐ บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้าบาทหกสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์สุขภัณฑ์ห้องน้ำอาคารราชสีห์

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์สุขภัณฑ์ห้องน้ำอาคารราชสีห์ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น เปลี่ยนอุปกรณ์สุขภัณฑ์ห้องน้ำอาคารราชสีห์ หมู่ที่ ๕ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายเสมอ ปลื้มใจ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ขอความร่วมมือประชาชนตำบลบางแคเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก

เนื่องด้วยอุณหภูมิที่สูงชึ้นกว่าปกติ ส่งผลเสียให้เกิดอาการหน้ามืด  มึนงง หายใจเร็ว หัวใจเต้นผิดจังหวะ ช๊อก เกร็ง จนหมดสติ

โดยมีบุคคลกลุ่มเสี่ยง ดังนี้

   1. ผู้ที่ทำงานหรือทำกิจกรรมกลางแจ้ง

   2. กลุ่มเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ขวบ และผู้สูงอายุ เนื่องจากร่างกายไม่สามารถระบาย

       ความร้อนได้ดีเท่าหนุ่มสาว

    3. ผู้ที่มีโรคประจำตัว

    4. ผู้ที่มีภาวะอ้วน

    5. ผู้ที่พักผ่อนไม่เพียงพอ

    6. ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอในปริมาณที่มาก

การป้องกันจากโรคฮีทสโตรก

     1. สวมใส่เสื้อผ้าสีอ่อน

     2. ควรอยู่ในที่ ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก

     3. ลดหรือเลี่ยงการทำกิจกรรมการแจ้งนานๆ

     4. สวมแว่นกันแดด กางร่ม สวมหมวกปีกกว้าง

     5. ควรดื่มน้ำ 2-3 ลิตรต่อวันเพื่อชดเชยการเสียน้ำในร่างกายจากเหงื่อออก

       alt
 

 

 

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ่นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภับจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (งวดที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ ๑-๗ ตำบลบางแค จำนวน ๒,๐๒๔ ตัว ราคาตัวละ ๓.๐๐ บาท (สามบาทถ้วน) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายธีระ บุญประสิทธิ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๗๒.๐๐ บาท (หกพันเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

บทความ อื่นๆ ...


 

QR code

อบต.บางแค
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
หมู่ที่ 5 ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทรศัพท์ : 034-772-538 โทรสาร : 032-772538 ต่อ 16
E-mail : bangkae@bangkae.go.th
E-mail : saraban@bangkae.go.th

นายกอบต : 081-7052361
สำนักปลัด : 034-772-538 

กองคลัง : 034-772-538 
กองช่าง : 034-772-538
กองสาธารณสุขฯ : 034-772-538
กองการศึกษาฯ : 034-772-538

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล