ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

“บางแคน่าอยู่ ชุมชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี รักษ์สิ่งแวดล้อม ก้าวสู่อาเซียน”อบต.บางแค พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแคเรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแคเรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ครั้งที่ 1/2566

Attachments:
Download this file (เปลี่ยนแปลง 1.pdf)เปลี่ยนแปลง 1.pdf[ ]3374 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2022 เวลา 11:14 น.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566

Attachments:
Download this file (โอน 1.pdf)โอน 1.pdf[ ]2638 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2022 เวลา 11:06 น.

แผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แก้ไขครั้งที่ 1

อีเมล พิมพ์ PDF

แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แก้ไขครั้งที่ 1

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2022 เวลา 10:11 น.

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการตำแหน่งคนงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF

 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างเหมาบริการตำแหน่งคนงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสงกรานต์ กลั่นภูมิศรี โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๐๖๕.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันหกสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2022 เวลา 15:02 น.

หน้า 7 จาก 298Thanks CloudAccess.net