ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

“บางแคน่าอยู่ ชุมชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี รักษ์สิ่งแวดล้อม ก้าวสู่อาเซียน”อบต.บางแค พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างซ่อมกล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
     ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                ซ่อมกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ยอดดำเนิน (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖,๔๕๐.๐๐ บาท (สามหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ วัสดุเพื่อใช้ในการซ่อมแซม  นั้น                วัสดุเพื่อใช้ในการซ๋อมแซม จำนวน ๑๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สิริโภคธนกิจ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๗๓๖.๐๐ บาท (เจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 07 มกราคม 2021 เวลา 13:50 น.

รู้ทัน! โควิด-19

อีเมล พิมพ์ PDF

รู้ทัน! โควิด-19

alt

alt

alt

alt

alt

สู้ ! โควิด-19 ไปด้วยกัน คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน

อีเมล พิมพ์ PDF

สู้ ! โควิด-19 ไปด้วยกัน

คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน

Attachments:
Download this file (info_m_280463.pdf)info_m_280463.pdf[ ]7173 Kb

หน้า 7 จาก 191Thanks CloudAccess.net