ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

“บางแคน่าอยู่ ชุมชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี รักษ์สิ่งแวดล้อม ก้าวสู่อาเซียน”อบต.บางแค พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

มาตรการในการคัดกรองและป้องกัน โควิด-19 สำหรับการจัดอบรม/สัมมนา

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

มาตรการป้องกัน โควิด-19

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

6 เรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับ COVID-19

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

การสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

หน้า 3 จาก 134Thanks CloudAccess.net