เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน ๑ งาน เพื่อใช้ในโครงการประเพณีลอยกระทงสาย ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน ๑ งาน เพื่อใช้ในโครงการประเพณีลอยกระทงสาย ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างติดตั้งไฟส่องสว่าง เพื่อใช้ในโครงการประเพณีลอยกระทงสาย ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายวีระ ศรีทับทิม โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเรือ จำนวน ๑ ลำ เพื่อใช้ในโครงการประเพณีลอยกระทงสาย ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างเรือ จำนวน ๑ ลำ เพื่อใช้ในโครงการประเพณีลอยกระทงสาย ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างเหมาเรือ จำนวน ๑ ลำ เพื่อใช้ในโครงการประเพณีลอยกระทงสาย ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ลำ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายไพรัตน์ เสียงเจริญ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายชัยวัฒน์ สกุลอินทร์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๕๐๐.๐๐ บาท (เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ขอความร่วมมือรักษาความสะอาดในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ขอความร่วมมือจากประชาชน นักเรียน  นักศึกษา ผู้นำท้องถิ่น และท้องที่ ในตำบลบางแค ร่วมกัน

ทำความสะอาดและเก็บขยะบริเวณสถานที่จัดงานลอยกระทง  โดยขอความร่วมมือคัดแยกขยะที่ย่อยสลาย แยกออกจากขยะที่นำกลับไปใช้ใหม่ หรือนำไปใช้ประโยชน์ออกจากขยะทั่วไป ตลอดจนขอความร่วมมือประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ริมคลอง และแม่น้ำ ร่วมกันเก็บขยะกระทงที่ติดอยู่ตามริมคลองและแม่น้ำ เพื่อคืนความสะอาดและสิ่งแวดล้อมให้กับแม่น้ำ ลำคลองโดยเร็ว

ด้วยความปรารถนาดี จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.บางแค

 

 

alt

alt

 

 

 

บทความ อื่นๆ ...


 

QR code

อบต.บางแค
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
หมู่ที่ 5 ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทรศัพท์ : 034-772-538 โทรสาร : 032-772538 ต่อ 16
E-mail : bangkae@bangkae.go.th
E-mail : saraban@bangkae.go.th

นายกอบต : 081-7052361
สำนักปลัด : 034-772-538 

กองคลัง : 034-772-538 
กองช่าง : 034-772-538
กองสาธารณสุขฯ : 034-772-538
กองการศึกษาฯ : 034-772-538

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล