ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

“บางแคน่าอยู่ ชุมชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี รักษ์สิ่งแวดล้อม ก้าวสู่อาเซียน”
อบต.บางแค พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

คำขอจดทะเบียนพาณิชย์

อีเมล พิมพ์ PDF

คำขอจดทะเบียนพาณิชย์

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา 13:55 น.

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อีเมล พิมพ์ PDF

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า จำนวน ๑๐ จุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายนพพร เปรมสุขดี โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาดำเนินการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

อีเมล พิมพ์ PDF

แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลาดำเนินการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

Attachments:
Download this file (ภาษีที่ดิน.pdf)ภาษีที่ดิน.pdf[ ]2077 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา 11:14 น.

หน้า 10 จาก 320Thanks CloudAccess.net