ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

“บางแคน่าอยู่ ชุมชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี รักษ์สิ่งแวดล้อม ก้าวสู่อาเซียน”อบต.บางแค พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

อสม ออกวัดไข้ โควิด2019 ปี2563

อีเมล พิมพ์ PDF

อสม ออกวัดไข้ โควิด2019 ปี2563

alt

alt

alt

alt

alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2020 เวลา 10:01 น.

สานกระเป๋าจากผักตบชวา ปี2563 อสม ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน

อีเมล พิมพ์ PDF

สานกระเป๋าจากผักตบชวา ปี2563 อสมร่วมกับครู กศน

alt

alt

alt

alt

alt

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปี2563

อีเมล พิมพ์ PDF

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปี2563

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

ศึกษาดูงานเขาหินซ้อนปี63

อีเมล พิมพ์ PDF

ศึกษาดูงานเขาหินซ้อน ปี2563 (อสม)

alt

alt

alt

alt

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2020 เวลา 09:41 น.

หน้า 10 จาก 171Thanks CloudAccess.net